Persberichten
dinsdag, 08 jun 2021

Witte kassa’s: “Vooral in Vlaanderen is men in regel”

“Horecazaken in Vlaanderen doen veel beter hun best om zich in regel te stellen met het geregistreerd kassasysteem (GKS) voor de horeca, de zogenaamde ‘witte kassa’, dan dat dat in Wallonië en Brussel het geval is”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang). “Op 31 december 2020 bedroeg het installatiepercentage in Vlaanderen 87,57 procent, in Wallonië was dat 83,35 procent en in Brussel 78,16 procent.”

“Hoewel er momenteel een lichte inhaalbeweging aan de gang is, moeten we al jarenlang blijven vaststellen dat vooral Wallonië en Brussel niet in orde zijn met de witte kassa”, aldus Vermeersch, die de cijfers opvroeg bij minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). “Er wordt in het Franstalig landsgedeelte door de inspectiediensten dan ook veel minder gecontroleerd op het gebruik van het GKS.”

“Er moet dringend werk gemaakt worden van veel meer controles op de witte kassa’s in Wallonië en Brussel”

“Voor het Vlaams Belang moest de invoering van de witte kassa's gepaard gaan met compenserende maatregelen op vlak van BTW en accijnzen”, vervolgt Vermeersch. “Concreet pleit het Vlaams Belang voor een algemene 6 procent BTW voor de horeca, een terugkeer naar het accijnsniveau van voor 2015 en een BTW-berekening van de totale prijs van een fles op basis van de prijs zonder accijnzen. Nu betalen we ook nog eens 21% BTW op de accijnzen, een taks op een taks dus.”

“Zolang de controles op de witte kassa’s in Brussel en Wallonië niet drastisch worden opgevoerd, zal de scheeftrekking, de oneerlijke concurrentie tussen horecazaken, blijven bestaan”, besluit Vermeersch. “Het Rekenhof wijt de lagere percentages in Brussel en Wallonië aan het aanvankelijke verzet van de regionale horecafederaties, maar ondertussen is het systeem al vijf jaar in voege. Het trad in werking op 1 juli 2016, na een lange en moeizame aanloopperiode. Anno 2021 kan men enkel nog onwil vaststellen.”