Nieuws
woensdag, 12 jan 2022

“Woke ideologie vergiftigt nu ook onze woordenboeken”

Het Vlaams Belang klaagt aan dat Van Dale de woke genderideologie tracht te introduceren via de woordenboeken die het bedrijf publiceert. “In het bekende woordenboek Van Dale krijgen bijna 15.000 woorden voortaan de toevoeging m/v/x, om het gebruik van beroeps- en andere persoonsnamen genderinclusief te maken”, zegt Kamerlid Nathalie Dewulf. “Men verbrandt gelukkig geen boeken om tot een pensée unique te komen, maar het herschrijven ervan is bijna even erg. De taak van organisaties als Van Dale is om onze taal op een correcte manier te bewaren, niet om deze te manipuleren ten voordele van cultuurmarxisme.

“Een woordenboek als de ‘Dikke Van Dale’ moet onze taal weerspiegelen en zich niet laten leiden door de woke-hysterie”, aldus Dewulf. “De zogenaamde genderstrijd, of het nu om genderneutrale toiletten in Gent of om andere onzin gaat, is hoegenaamd geen breed gedragen sociale strijd, maar een product van cultuurmarxistisch gelobby, ook wel gekend als ‘woke’ activisme. Ze worden bijgestaan door sommige progressieve ambtenaren en allerhande gesubsidieerde clubjes.”

"Zoals de pastoors in de tijd van Ernest Claes menen ze de goegemeente te moeten instrueren over wat goed en fout is, en net als toen wordt daarbij geen tegenspraak geduld”, gaat Dewulf verder. “Want wie durft afwijken, wordt ‘gecanceld’, zoals auteur JK Rowling. Werd je in dat geval destijds onmiddellijk gebrandmerkt als een goddeloze, dan verlies je nu je toegang tot sociale media of je werk.”

“Gender mag nooit aanleiding zijn tot discriminatie, daar moeten geen woordenboeken voor worden aangepast”

“Het wordt pas echt bijzonder kwalijk wanneer er in de genderstrijd naar kinderen toe een destructieve propaganda wordt gevoerd”, vervolgt Dewulf. “Ik hoop vurig dat ieder kind een zorgeloze kindertijd mag beleven, zonder de voortdurende, voor verwarring zorgende, bemoeienissen in de media.”

“De politiek heef als taak een kader te scheppen waarbinnen onze maatschappij georganiseerd wordt. En geslacht en gender mogen in het beleid absoluut geen rol spelen. Wie dat wel vindt, kan beter dit land vandaag nog verlaten en zijn of haar hartje ophalen in het Afghanistan van de Taliban”, besluit Dewulf. “En woordenboeken als de ‘Dikke Van Dale’ hebben niet de taak zo’n kader te scheppen maar moeten de taalkundige realiteit weergeven. En misschien zou het zich voortaan dan beter de ‘Volslanke Van Dale’ noemen, om de mensen met obesitas niet te viseren of te beledigen?”