Persberichten
woensdag, 07 feb 2024

Wooncrisis vereist crisisplan

Foto: iStock. Wooncrisis vereist crisisplan

De nieuwste huurbarometer van het CIB toont nog maar eens aan hoe onze huurmarkt in een diepe crisis zit. De huurprijzen swingen de pan uit door de krapte op de huurmarkt. “De olifant in de kamer moet hier toch eens benoemd worden”, zegt Vlaams Parlementslid Adeline Blancquaert. “De forse bevolkingstoename door massamigratie zet een forse druk op de huurmarkt met stijgende prijzen als gevolg. Dit is een wooncrisis en er is dus nood aan een crisisplan. Alleen met de sociale huisvesting redden we het niet.”

“De wooncrisis is al de hele legislatuur het gespreksonderwerp in het Vlaams parlement, maar concrete maatregelen werden er amper getroffen”, aldus Blancquaert. Het talmen van de Vlaamse regering zowel op het vlak van de koopmarkt, de huurmarkt als de sociale huurmarkt, heeft deze crisis nog versterkt.” Blancquaert wijst erop dat daarnaast de federale regering de woningmarkt een extra mokerslag toediende door het verlaagde BTW-tarief van 6 procent voor sloop en heropbouw in te krimpen tot enkel de particulieren. “Investeerders en projectontwikkelaars werden uitgesloten. Maar het zijn net die investeerders en projectontwikkelaars die ervoor kunnen zorgen dat er in sneltempo bijgebouwd wordt, zowel in de koopmarkt als de huurmarkt. Want het zijn net de kopers van die vernieuwbouwprojecten van ontwikkelaars die volgens het advies van het Rekenhof van het laag tarief genieten. Het aanbod vergroten, is het belangrijkste middel om de huurprijzen en woningprijzen te helpen dalen.”

“Overheidssteun in ruil voor kwalitatieve huurwoningen aan betaalbare prijs”

“Toen ik tijdens de begrotingsbesprekingen in het najaar van 2023 voorstelde om de registratierechten voor een tweede woning te verlagen naar 8 procent op voorwaarde dat het ingezet werd als huurwoning, lachte de minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) dit weg”, gaat Blancquaert verder. “Het zou een rechtstreekse concurrentie vormen voor de jonge gezinnen die een woning willen kopen. Het vastgoednetwerk CIB stelt nu identiek hetzelfde voor. We kunnen maar hopen dat Diependaele er nu wel gehoor aan geeft. Het is geen of/of verhaal, maar een en/en verhaal.”

Het Vlaams Belang wil ook een kwalitatieve uitbreiding van de private huurmarkt. “Financiële stimuli voor renovaties en intensieve controles moeten zorgen voor een kwaliteitsverbetering van de huurwoningen. Het conformiteitsattest moet verplicht zijn. Private huurders met een beperkt inkomen moeten beter ondersteund worden. En het stelsel van huurpremies en huursubsidies moet uitgebreid en vereenvoudigd worden”, aldus nog Blancquaert. 

Het Vlaams Belang is de enige partij die de grootste druk op de Vlaamse woonmarkt durft te benoemen. De massa-immigratie zorgt voor een enorme explosie aan mensen die op de woonmarkt terechtkomen, zowel in de private als de sociale woningmarkt. Jaarlijks komen er 30.000 migranten bij in Vlaanderen. “Dat is jaarlijks het bewonersaantal van een stad als Oudenaarde die op zoek gaat naar een woning. Hier tellen we dan nog de tienduizenden illegalen niet bij die een woning inpalmen”, vult Vlaams Parlementslid Guy D’haeseleer aan. “Als je deze druk wegneemt en de eerder aangehaalde maatregelen neemt, kunnen we de crisis op de Vlaamse woonmarkt onder controle krijgen.”

Een snel ingrijpen is nodig om de directe noden op te vangen. Het Vlaams Belang wil dat de Vlaamse regering met de private sector dringend rond de tafel zit om het aantal betaalbare huurwoningen uit te breiden. “Het principe moet daarbij zijn: overheidssteun in ruil voor kwalitatieve huurwoningen aan betaalbare prijs”, besluit Blancquaert.