Nieuws
dinsdag, 28 sep 2021

Zelfs gijzeling van politie blijft in Brussel onbestraft

Het Vlaams Belang is niet verbaasd over de gijzeling van twee wijkagenten door een dertigtal ‘jongeren’, vrijdagavond rond 19.00u in de Brusselse de Krakeelstraat (Rue de la Querelle). “Dergelijke incidenten tegen de politie zijn een dagelijks kost geworden in onze hoofdstad”, zegt federaal volksvertegenwoordiger Ortwin Depoortere. “Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) blijft passief toekijken. Zij moet actie ondernemen. Het kan niet dat ze daarmee blijft wachten tot er doden vallen.”

De agenten werden omsingeld en in bedwang gehouden door de ‘jongeren’ die hen toeriepen dat ze niets in de buurt te zoeken hadden en dat de stad van hen is. “En wie kan dat laatste tegenspreken”, vraagt Depoortere zich af. “In een stad waar geweld tegen politie dagelijkse kost is en zo goed als onbestraft blijft. Of het nu gaat om het inslaan van de hersens met een autokrik of om gijzeling.”

“Zolang straffeloosheid de norm blijft zal het geweld tegen de politie blijven duren”

“Het Franse woord querelle betekent ruzie of gekrakeel, maar wat zich vrijdagavond in de Rue de la Querelle afspeelde, ging veel verder dan dat. Het ging om geweld, vrijheidsberoving en bedreigingen”, vervolgt Depoortere. “Artikel 347 bis van het strafwetboek bestraft gijzeling met opsluiting van twintig jaar tot dertig jaar. Logisch voor zo’n misdrijf, en bendevorming is dan nog eens een strafverzwarende omstandigheid. Maar in het Brussel van burgemeester Philippe Close (PS) blijft zo’n gijzeling gewoon onbestraft, tenminste als het door jongeren uit moeilijk bereikbare groepen wordt gepleegd.”

“Na een van de vorige gevallen van geweld tegen de Brusselse politie maakte Verlinden zich sterk zich voortaan burgerlijke partij te stellen”, besluit Depoortere. “Helaas is hiervan tot op heden nog niets in huis gekomen. Ook na dit geval van onaanvaardbaar geweld zal ik de minister met haar belofte confronteren. Enkel een harde aanpak kan de aanvallen op de politie doen stoppen.”