Nieuws
vrijdag, 19 aug 2022

Zelfstandige vroedvrouwen onderbetaald: betere prijsafspraken nodig

Hoewel zelfstandige vroedvrouwen aan huis een levensbelangrijke rol spelen bij de zorg na de bevalling, verdienen sommigen van hen amper 1.300 euro per maand. “Zo’n hongerloon is een absolute schande en doet onrecht aan dit mooie beroep”, zegt Kamerlid Dominiek Sneppe. “Na de kinesisten en de logopedisten zijn de vroedvrouwen nu het slachtoffer van de achterhaalde prijsafspraken. Minister Vandenbroucke moet daarom dringend werk maken van een algemene herziening.”

Iedereen die ooit al kinderen heeft gekregen, weet hoe essentieel vroedvrouwen zijn. Sinds pasbevallen moeders sneller het kraambed uit moeten, is de rol van de vroedvrouw aan huis bovendien alsmaar belangrijker geworden. Na de gynaecologen tijdens de zwangerschap zijn na de bevalling de vroedvrouwen de steun en toeverlaat voor de kersverse mama’s eens ze terug thuis zijn. Ze volgen niet alleen de gezondheid van de baby’s op, maar helpen ook met de borstvoeding en staan bij met raad en daad. De geconventioneerde vroedvrouwen in Vlaanderen werken volgens de derdebetalersregel en hanteren de prijzen zoals afgesproken door het Riziv. De eerste drie dagen na de bevalling mogen ze 65 euro aanrekenen voor een bezoek aan huis, maar na de zesde dag daalt dit naar 34 euro. Sommige zelfstandige vroedvrouwen moeten hierdoor zien rond te komen met slechts 1.300 euro per maand.

“Een maandloon van 1.300 euro staat allesbehalve in verhouding tot de belangrijke rol die vroedvrouwen spelen in de eerste weken na de bevalling”, zegt Sneppe. “Daarom dat velen van hen er liever voor kiezen om in ziekenhuizen te werken met regelmatigere uren dan zich voor een hongerloon uit te sloven als zelfstandige.”

“Vandenbroucke moet zorgen voor betere prijsafspraken”

87 procent van de vroedvrouwen is nog steeds geconventioneerd, maar het Vlaams Belang vreest dat dit percentage door de slechte verloning zal dalen. “De zorg aan huis de eerste weken na de bevalling is geen luxebehandeling, maar is essentieel voor zowel de gezondheid van de moeder als het kind”, aldus Sneppe. “Indien vroedvrouwen er voor kiezen om niet langer geconventioneerd te zijn, zal dit de prijzen onherroepelijk doen toenemen.”

De vroedvrouwen zijn echter niet de enige geconventioneerde zorgverstrekkers die ontevreden zijn. “Het gaat hier duidelijk om een structureel probleem aangezien de kinesisten en logopedisten ook al eerder de alarmbel luidden over de lage prijzen”, besluit Sneppe. “Het is dan ook hoog tijd dat Frank Vandenbroucke werk maakt van een algemene herziening. Indien we betaalbare zorg willen voor iedereen dan zal hij snel betere en leefbare prijsafspraken moeten maken.”