Nieuws
maandag, 25 jul 2022

Zet illegalen in gesloten centra, niet voor knelpuntberoepen

Het Vlaams Belang eist dat de verblijfswetten correct worden opgevolgd en overtredingen worden bestraft, net zoals met elke andere overtredingen. Ecolo-voorzitter Jean-Marc Nollet daarentegen roept om zogenaamde ‘sans-papiers’ in te zetten in knelpuntberoepen. Dit “terwijl illegalen beter worden gezet in gesloten centra”, aldus Tom Van Grieken. “Illegaal verblijf belonen met een job is een barslecht idee, en bovendien organiseer je een ‘brain drain’ die mensen wegtrekt uit landen in volle ontwikkeling.”

Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet roept de federale ministers op in ‘L'Avenir’ om illegalen legaal aan het werk te zetten; te regulariseren dus. Een slecht idee, vindt het Vlaams Belang, want zo’n maatregel zet niet alleen neerwaartse druk op de lonen, het zendt ook compleet het verkeerde signaal uit waarbij illegaal bedrijf beloond wordt en voor een aanzuigeffect zal zorgen. “Illegalen moet het land uitgezet worden, punt uit.”

Geen land zonder grenzen

"Illegalen moeten niet ingezet worden in knelpuntberoepen, maar gezet worden in gesloten terugkeercentra”, zo reageert Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. “Dit in afwachting van hun uitzetting naar het land van herkomst. Bij Ecolo en Groen lijken ze maar niet te beseffen dat je zonder grenzen geen land hebt; en dat hetzelfde geldt voor verblijfsregels en nationaliteitswetten. Er zijn ongeveer een kleine 200.000 werklozen in elk landsdeel, en nog eens 70.000 in Brussel. Er is dus geen enkele nood om vreemdelingen, die in overtreding zijn met onze verblijfswet en dus een misdrijf begaan, te belonen met een job. Bovendien gaan we zo een braindrain organiseren die getalenteerde mensen wegtrekt uit landen in volle ontwikkeling.“

“Het lijkt er opnieuw op dat de kortzichtig-linkse wens om nieuw kiesvee te krijgen en de egoïstisch-liberale wens voor lage lonen elkaar vinden in politici als Jean-Marc Nollet”, besluit Van Grieken. “De kosten van dit desastreus opengrenzenbeleid worden echter afgewenteld op de maatschappij, de belastingbetalende Vlamingen dus. Het Vlaams Belang kiest echter resoluut de kant van die Vlamingen en dus tegen het beleid dat Nollet voorstaat. Eerst onze mensen!”