Nieuws
dinsdag, 27 sep 2022

Zonder controle miljoen euro aan subsidies naar diversiteitsindustrie

Uit het antwoord van Vlaams minister voor Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers (Open Vld) op een vraag van Vlaams Belang-parlementslid Sam van Rooy blijkt dat de integratie- en diversiteitsindustrie, die kan rekenen op vele honderden miljoenen euro’s Vlaams belastinggeld, nog steeds veel te laks of zelfs niet wordt gecontroleerd. “Het recent opgerichte LEVL - een zoveelste nieuwe met belastinggeld gefinancierde organisatie die moet meewerken aan het diversiteitsbeleid van de Vlaamse regering - zal al ongeveer één miljoen euro ontvangen hebben vooraleer er een evaluatie van gemaakt wordt, aldus van Rooy. Leg dat maar eens uit aan de gewone Vlaming.”

LEVL, door Van Rooy eerder beschreven als ‘Minderhedenforum 2.0’ omdat het de opvolger is van het berucht oikofobe anti-Vlaamse Minderhedenforum, bestaat pas sinds begin dit jaar. De organisatie kreeg van de Vlaamse regering meteen een jaarlijkse werkingssubsidie van ruim 700.000 euro. Die subsidie ging in op 1 januari 2022, maar sindsdien is het rond de organisatie erg stil. Daarom voelde van Rooy bevoegd minister Somers aan de tand door te vragen naar de concrete verwezenlijkingen van LEVL in de eerste negen maanden van dit jaar.

Het antwoord op de vraag was even voorspelbaar als teleurstellend. “Hoewel LEVL na driekwart jaar wel al zo’n 525.000 euro van het jaarlijkse subsidiebudget heeft opgebruikt, kan Somers niet aangeven wat de organisatie al concreet betekend heeft”, aldus van Rooy. “Leg dat maar eens uit aan de gewone Vlaming die zijn energiefactuur nog nauwelijks of niet meer kan betalen.”

Uit het antwoord van Somers blijkt bovendien dat een eerste evaluatie en controle pas in juli van volgend jaar zou plaatsvinden. “Tegen half 2023 zal LEVL nog eens bijna 350.000 euro van de jaarlijkse subsidie hebben ontvangen”, zegt van Rooy. “Het is schandalig dat een organisatie, die nog geen jaar bestaat en niemand heeft geholpen, zonder enig toezicht meer dan een miljoen euro belastinggeld van de hardwerkende Vlaming ontvangt.”

3,5 miljoen euro naar Turkije en Marokko deze legislatuur

Somers maakt zich ook sterk dat LEVL in tegenstelling tot diens voorganger, het Minderhedenforum, geen koepel van etnisch-culturele organisaties meer is. Eerder deze legislatuur was hij immers met de grote belofte gekomen om de subsidies stop te zetten aan organisaties die zich terugplooien op hun etnisch-culturele afkomst en segregatie in de hand werken. ”Hier blijkt niets van in huis te komen”, besluit van Rooy. “De Unie van Turkse Verenigingen (Bindus) krijgt immers jaarlijks nog 345.000 euro van de Vlaamse regering en de Federatie van Marokkaanse Verenigingen casht elk jaar ongeveer 388.000 euro Vlaams belastinggeld. Alleen al deze twee subsidieslurpers kosten de Vlaamse belastingbetaler deze legislatuur in totaal ruim 3,5 miljoen euro.”

Volgens het Vlaams Belang verbetert er met deze door de N-VA geleide Vlaamse regering dan ook in wezen niets en kijkt zij niet op een miljoen meer of minder. “De belastinggeldslurpende diversiteitsindustrie blijft gewoon op volle toeren draaien”, zegt van Rooy. “Wij eisen dan ook de onmiddellijke stopzetting van de subsidies aan álle organisaties die gebaseerd zijn op hun etnisch-culturele afkomst. Geen woorden, maar daden!”