Nieuws
vrijdag, 18 jun 2021

Zonnepanelen vallen uit door verouderd net: “Eigenaars recht op compensatie”

Het Vlaams Belang eist dat er een oplossing komt voor de zonnepaneeleigenaars van wie de zonnepanelen uitvallen door een verouderd elektriciteitsnetwerk. “Op zonnige dagen piekt de productie van zonnepanelen en wordt er minder stroom rechtstreeks gebruikt, wat leidt tot overspanning en omvormers van zonnepanelen die automatisch op veiligheidsmodus overschakelen en dus de elektriciteitsproductie stoppen”, zei Vlaams Volksvertegenwoordiger Sam van Rooy (Vlaams Belang) in het Vlaams Parlement. “Dat probleem doet zich bij sommigen zelfs tientallen keren per dag voor, waardoor ook hun elektrische apparaten het begeven. Er is dus een te zwak elektriciteitsnet, iets wat evenzeer een probleem is inzake het fanatieke elektrificatiebeleid.

Vorig jaar heeft Fluvius maar liefst 1.547 van dergelijke klachten ontvangen. Voor 2021 zit de teller nu al aan 988. En volgens de Vlaamse Ombudsman voor Energie zijn deze klachten “nog maar het topje van de ijsberg”. Die dringt er bij Fluvius en de Vlaamse overheid dan ook op aan om het elektriciteitsnetwerk structureel aan te passen. Fluvius zelf stelt dat ze momenteel het probleem in kaart brengen. Er wordt ook rekening gehouden met mogelijke schadeclaims door Vlaamse zonnepaneeleigenaars. De Vlaamse ombudsdienst deed daarom eerder al de suggestie om een - forfaitair - compensatiemechanisme te ontwikkelen. Energieminister Zuhal Demir (N-VA) acht dit helaas te moeilijk.

Sam van Rooy: Niet alleen geeft deze Vlaamse regering geen compensatie aan gedupeerden, ze heeft ook geen structurele oplossing"

Het Vlaams Belang nam echter geen genoegen met dit zoveelste zonnepanelenfiasco dat op de nek van de Vlaming zal terechtkomen. “De gedupeerden moeten een compensatie krijgen om de geleden schade te vergoeden”, reageert van Rooy. Het is niet meer dan rechtvaardig dat de Vlaamse regering de schade aan elektrische apparaten, gederfde inkomsten of extra uitgaven door uitvallende zonnepanelen vergoedt.” Minister Demir staat daar echter niet voor open en verschuilt zich achter de drogreden dat de hoogte van de schade te moeilijk te bepalen zou zijn.

De minister schoof het probleem van zich af naar de distributienetbeheerder, die gesanctioneerd zou moeten worden indien er onvoldoende geïnvesteerd wordt in het elektriciteitsnetwerk. Van Rooy: Wanneer deze regering mensen overtuigt en zelfs subsidieert om zonnepanelen te leggen, moet het elektriciteitsnetwerk dat natuurlijk ook aankunnen. Dit is een zoveelste voorbeeld van hoe de dogmatische inzet op zogenaamde hernieuwbare energie te weinig doordacht is en net als de fanatieke elektrificatiewoede van deze Vlaamse regering leidt tot slecht en onbetrouwbaar beleid voor de Vlaming.”

“De Vlamingen mogen niet opdraaien voor een klimaatreligieuze Vlaamse regering die van geen hout pijlen meer weet te maken, zei van Rooy nog. Voor de gedupeerde zonnepaneeleigenaars móet dus een compensatie komen. Daarnaast moet minister Demir ervoor zorgen dat er een structureel investeringsplan komt om de verouderde stroomnetten in Vlaanderen te moderniseren.