Nieuws
donderdag, 19 nov 2020

Zorgsector verdient degelijk sociaal akkoord

Het Vlaams Belang wil een degelijk sociaal akkoord dat het personeelstekort en de loonkloof in de zorgsector tussen het federale en het Vlaamse niveau werkelijk aanpakt. Zonder zo’n akkoord zullen we een - terechte - witte woede zien dit najaar en het komende voorjaar”, zegt Vlaams Parlementslid Immanuel De Reuse (Vlaams Belang). De partij kaart al jaren de onderfinanciering en -bemanning aan in de zorgsector

Op 16 november concludeerde de mensenrechtenorganisatie Amnesty International dat de mensenrechten van de bewoners van de woonzorgcentra (WZC) fundamenteel werden geschonden tijdens de coronacrisis. Het rapport duidt op manifeste beleidsfouten, onder meer verwaarloosde bewoners door een structurele onderbemanning. De sector werd door de Vlaamse overheid niet voorbereid op dergelijke epidemieën en uitbraken, nochtans werd hierover al in 2006 een rapport opgeleverd.

Immanuel De Reuse: “De regering is verantwoordelijkheid voor de gemaakte fouten; het zorgpersoneel verdient meer respect”

“Daarnaast werden bewoners geïsoleerd van de buitenwereld, maar zelfs ook van hun eigen buren in de gang waar ze woonden. De toegang tot de ziekenhuizen was moeilijk en soms zelfs onmogelijk. Het overbevraagde personeel moest het niet alleen doen met te weinig collega’s op de werkvloer, maar ook met onvoldoende beschermingsmiddelen”, haalt de Reuse uit het rapport. “De Belgische autoriteiten wisten bij de start van de crisis al heel erg goed dat bewoners van WZC erg kwetsbaar zijn voor COVID-19. Wouter Beke, minister van Volksgezondheid (CD&V) kan zich dus niet verontschuldigen voor de beleidsfouten. 

Het zorgpersoneel heeft in deze crisis met man en macht gewerkt, maar toch bleven de omstandigheden schrijnend door het drastische personeelstekort. Het woonzorgcentrarapport van Amnesty bewijst ons pleit echter. De overheid is in de fout gegaan; zowel in de jaren voor corona, als tijdens de crisis. Iedereen bevoegd, niemand verantwoordelijk”, zei De Reuse woensdag in het Vlaams Parlement daarover. Daarom steunt het Vlaams Belang de oproep tot het instellen van een parlementaire onderzoekscommissie.”

Immanuel De Reuse: “De loonverschillen met de federale collega's moeten verdwijnen”

Een degelijk sociaal akkoord is meer dan ooit broodnodig. “Hopelijk worden de zoete woorden wat betreft de ophef van de loonverschillen tussen ziekenhuispersoneel en personeel uit de WCZ als ook de steun in andere sectoren zoals de gehandicaptensector en jeugdhulp nu ook waar gemaakt”, besluit De Reuse.