Persberichten
woensdag, 16 jun 2021

“Zuiveringen van Dedonder moeten onmiddellijk gestopt”

Het Vlaams Belang eist de onmiddellijke stopzetting van de volop aan de gang zijnde zuiveringsacties tegen alles wat binnen Defensie Vlaams en rechts is. “De heksenjacht die minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) bij aanvang van de zaak Conings in het vooruitzicht stelde, is zich nu in een bijzonder hoog tempo aan het voltrekken”, waarschuwt Kamerlid Annick Ponthier (Vlaams Belang). “Het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt (VSOA) Groep Defensie trekt vandaag aan de alarmbel, en dat signaal moeten we ernstig nemen. Er is een zorgwekkende toename van het aantal verzoeken om hulp van leden wier veiligheidsmachtiging door de militaire inlichtingendienst ADIV werd ingetrokken.”

De VSOA stelt niet enkel ontegensprekelijk een forse toename vast van het aantal verzoeken om bijstand vanwege haar leden, het syndicaat in kwestie betreurt vooral ook het gebrek aan transparantie bij de besluitvorming. “Van sommige militairen zou de machtiging na 15 jaar plots zijn ingetrokken, en de motivatie daarvoor bestond uit een tekst die van anderen hun documenten waren gekopieerd”, aldus Ponthier. “En sommige militairen moeten op dit ogenblik zelfs zonder dat knip- en plakwerk, maar gewoon zonder enige motivatie thuisblijven.”

“Dedonder is de vleesgeworden laksheid, maar als het om het wegzuiveren van Vlaamsgezinden gaat kan ze snel en nauwgezet werken”

“Na de vlucht van Jurgen Conings stelde Dedonder voortaan strenger toe te zullen kijken op wie toegang heeft tot oorlogstuig en gevoelige informatie, maar dat zou in de eerste plaats voor rechtsextremisten, fascisten, racisten en seksisten gelden”, aldus Ponthier. “Andere extremisten moesten wat haar betreft dus wel nog aan het wapenarsenaal kunnen.” Voor het Vlaams Belang is het absoluut onaanvaardbaar dat de Franstalige legertop momenteel volledig willekeurig bepaalt wat racisme, fascisme en radicalisme is.”

De VSOA is vandaag bij monde van haar voorzitter Dimitry Modaert heel duidelijk: "de zaak Jurgen Conings heeft waarschijnlijk tekortkomingen aan het licht gebracht, maar dat rechtvaardigt nog geen 'heksenjacht' waarbij militairen met een voorbeeldfunctie zonder onderscheid kunnen gestraft worden ". Het Vlaams Belang heeft daar niets aan toe te voegen en eist van Dedonder naast de onmiddellijke stopzetting van de zuiveringen ook dat de slachtoffers van deze gerichte acties in ere worden hersteld.