Sam Van Rooy werd in 2019 verkozen als Vlaams Parlementslid in de kieskring Antwerpen. In het Vlaams Parlement is hij lid van de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering, waar hij het inburgerings- en integratiebeleid opvolgt, en van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie, waar hij woordvoerder is inzake Energie. Hij is sinds 2018 gemeenteraadslid in de stad Antwerpen voor het Vlaams Belang en werd in 2020 fractievoorzitter. Sam is auteur van meerdere boeken, waaronder Voor vrijheid dus tegen islamisering (2018).