Sam Van Rooy werd in 2019 verkozen als Vlaams parlementslid in de kieskring Antwerpen. In het Vlaams Parlement is hij lid van de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering, waar hij het inburgerings- en integratiebeleid opvolgt, en de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie, waar hij woordvoerder is inzake Energie. Sinds 2018 is hij ook  fractievoorzitter voor het Vlaams Belang in de gemeenteraad van de stad Antwerpen. Sam is auteur van meerdere boeken, waaronder Voor vrijheid dus tegen islamisering (2018).