Stefaan Sintobin zetelt sinds 2014 in het Vlaams Parlement voor de kieskring West-Vlaanderen. In het Vlaams Parlement is hij voorzitter van de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. Hij zetelt ook in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid waar hij woordvoerder is inzake Landbouw. Van 2007 tot 2017 was hij gemeenteraadslid in Izegem. Na zijn verhuis naar Brugge werd hij verkozen in de Brugse gemeenteraad, waar hij tevens fractievoorzitter voor het Vlaams Belang is.