Provinciaal medewerker Brussel

Provinciaal medewerker Brussel
Collaborateur(ice) pour Bruxelles

Vacature

Vacature provinciaal medewerker Brussel

Vlaams Belang ijvert voor een welvarend en een sociaal Vlaanderen in een vrij Europa. Wij zeggen wat gezegd moet worden. Concreet, zonder taboes en gebaseerd op feiten. Onze voorstellen geven weer toekomst aan onze eigen mensen. Hierbij vertolken wij de stem van het eigen volk die steeds luider klinkt in heel Europa.

Zet jij hier graag mee je schouders onder?

Ter versterking van onze partij zoeken wij een:

PROVINCIAAL MEDEWERKER BRUSSEL (M/V)

 

Je functie

 • Je werkt in een team van vijf en je rapporteert rechtstreeks aan de Provinciaal Secretaris.
 • Je schrijft teksten en maakt vertalingen, je adviseert mensen via dienstbetoon, maar met momenten stel je ook al eens een promotentje op. Je hebt dus een zeer gevarieerde functie die intellectueel prikkelend, sociaal veelbetekenend en met momenten ook heel praktisch is.
 • Je voert de administratie en bewerkt de sociale media kanalen.
 • Je bouwt een stevig netwerk uit en je houdt deze contacten warm.
 • Je gaat (bijvoorbeeld door middel van huisbezoeken) intensief op zoek naar nieuwe potentiële kaders.
 • Regelmatig organiseer je vergaderingen of zet je acties op.

 

Je profiel

 • Perfecte kennis Frans en zeer goede kennis Nederlands.
 • Je hebt een vlotte pen.
 • Je bent handig met de office toepassingen en bent bereid om nieuwe programma’s aan te leren.
 • Je bent flexibel qua werkuren en steeds beschikbaar wanneer de politieke omstandigheden of de actualiteit dat vereisen. Weekend- en avondwerk schrikken je niet af.
 • Je legt makkelijk contacten, bent vlot in de omgang, altijd beleefd en je hebt een correct voorkomen.
 • Je hebt een positieve uitstraling en kunt mensen enthousiasmeren.
 • Je hebt een goede fysieke conditie en je bent praktisch ingesteld.
 • Je hebt verantwoordelijkheidszin en je weet van aanpakken.
 • Bij problemen hou je het hoofd koel en je kunt conflicten oplossen.
 • Je beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen.
 • Je woont in Brussel of bent bereid ernaartoe te verhuizen.
 • Je bent loyaal aan het Vlaams Belang en je wilt meebouwen aan een vrij, welvarend, sociaal en onafhankelijk Vlaanderen met aandacht voor onze eigen mensen.

 

Ons aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur.
 • Een marktconforme verloning, aangevuld met aantrekkelijke extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, bedrijfsrestaurant, …).
 • Een gevarieerde en inhoudelijke job waar je de polsslag van de actualiteit voelt en mee vorm geeft aan de toekomst.

 

Hoe solliciteren?

Stuur je CV en motivatiebrief naar vacatures@vlaamsbelang.org.
Wij nemen snel contact op.

Vacature provinciaal medewerker Brussel

Le Vlaams Belang s’engage pour une Flandre prospère et sociale dans une Europe libre. Nous disons sans complexe ce qui doit être dit, concrètement, sans tabous et sur la base de faits irréfutables. Nos propositions offrent un avenir à nouveau possible à notre peuple. De cette façon nous sommes la voix de notre propre peuple et partout en Europe ces voix se font entendre avec toujours plus de retentissement.

Souhaitez-vous participer à ce renouveau?

Dans le cadre du renforcement des structures de notre parti, nous recherchons un ou une:

COLLABORATEUR(ICE) POUR BRUXELLES

 

Votre fonction

 • Vous travaillez au sein d’une équipe composée de cinq personnes et vous fonctionnez directement sous la direction du Secrétaire du Vlaams Belang pour Bruxelles.
 • Vous rédigez des textes et vous traduisez des textes du néerlandais en français, vous offrez une aide sociale administrative aux personnes qui le sollicitent, mais à certains moments vous ferez un travail plus manuel lors de certaines actions ou lors d’événements organisés.
 • Vous avez donc une fonction très variée qui est à la fois intellectuellement passionnante, socialement significative et par moments très pratique.
 • Vous effectuez des tâches administratives et vous vous occupez des médias sociaux.
 • Vous développez un réseau solide et vous entretenez précieusement ces contacts.
 • Vous allez intensivement à la recherche de nouveaux cadres pour le parti en Région bruxelloise, notamment en effectuant des visites domiciliaires.
 • Vous organisez régulièrement des réunions et des actions sur le terrain.

 

Votre profil

 • Vous avez une connaissance parfaite de la langue française et une très bonne connaissance du néerlandais.
 • Vous avez du talent pour l’écriture.
 • Vous êtes flexible sur les horaires et vous êtes disposé à être disponible quand les circonstances politiques l’exigent le weekend ou le soir.
 • Vous êtes d’un tempérament accessible et vous faites facilement des nouveaux contacts, vous êtes toujours courtois et vous soignez votre présentation.
 • Vous irradiez une personnalité positive et vous savez enthousiasmer les gens.
 • Vous avez une bonne condition physique et vous êtes doué pour l’aspect pratique des choses.
 • Vous avez le sens des responsabilités et vous avez le sens de l’initiative.
 • En cas de problème vous gardez la tête froide et vous savez régler les conflits.
 • Vous êtes détenteur d’un permis de conduire B et vous possédez votre propre voiture.
 • Vous habitez Bruxelles ou vous êtes disposé à venir vous y installer.
 • Vous êtes loyal envers le Vlaams Belang et vous voulez apporter votre contribution au développement d’une Flandre prospère, sociale et indépendante avec un cœur particulier pour votre propre peuple.

 

Nous vous proposons

 • Un contrat à durée indéterminée.
 • Un salaire attrayant complété avec des avantages extra-légaux non négligeables.
 • Un travail varié, qui a un sens, où vous prenez le pouls de l’actualité et qui vous permet de participer personnellement à la construction de ce qui sera le futur de notre société.

 

Comment solliciter cet emploi?

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse vacatures@vlaamsbelang.org.
Nous vous contacterons rapidement.