Carmen Ryheul werd in 2019 verkozen als Vlaams parlementslid in de kieskring West-Vlaanderen. In het Vlaams Parlement is ze lid van de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, waar ze onder meer de verkeersveiligheid opvolgt, en lid van de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme, waar ze het beleidsdomein Toerisme opvolgt. Ze zetelt sinds 2018 voor het Vlaams Belang in de gemeenteraad van haar stad Kortrijk.