Persberichten
vrijdag, 22 mrt 2024

Vlaams Belang steunt juridische acties tegen goedgekeurd Ventilus-tracé

Het Vlaams Belang neemt er kennis van dat de Vlaamse regering vandaag zoals verwacht het tracé van de Ventilus-hoogspanningslijn definitief heeft vastgelegd. De beslissing bevestigt dat de lijn bovengronds wordt gelegd. De meer dan 3.400 ingediende bezwaren leidden amper tot aanpassingen. “Nochtans had minister Demir gezegd dat er geen definitieve beslissing zou genomen worden zonder lokaal draagvlak bij de bevolking en de betrokken burgemeesters”, reageert Vlaams Parlementslid Carmen Ryheul (Vlaams Belang) boos. “Juridische acties van bezorgde West-Vlamingen zullen in elk geval op onze steun kunnen rekenen.”

Het Vlaams Belang betreurt dat het bovengrondse tracé er door de regering werd doorgeduwd ondanks een manifest gebrek aan draagvlak en massaal verzet in de provincie West-Vlaanderen. De partij wijst erop dat duizenden West-Vlaamse burgers en ondernemers terecht vrezen voor een stralingsimpact en de negatieve gevolgen van het leven onder, of in de nabijheid van een hoogspanningslijn.

“Ik betreur dat er amper rekening werd gehouden met de terechte bezorgdheden die tot uiting kwamen in de 3.424 ingediende bezwaren”, zegt Ryheul. “Ook dertien West-Vlaamse burgemeesters en schepenen, over de partijgrenzen heen, zeggen samen met het Vlaams Belang glashelder ‘neen’ tegen die bovengrondse Ventilusplannen.” Volgens Ryheul pleegt minister Demir met de beslissing van vandaag bovendien woordbreuk. “Eerder had de minister in het Vlaams Parlement immers gesteld dat ze niet zou vergunnen zolang de burgemeesters in die streek zich daartegen verzetten”, aldus Ryheul. “Dat verzet is nog steeds even levendig als bij de start van de plannen.”

“Het verzet is nog steeds even levendig als bij de start van de plannen.”

Volgens de partij zouden alternatieven voor het huidige bovengrondse tracé bovendien nooit ernstig onderzocht zijn. “Minister Demir heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat ze op geen enkele manier wou nadenken over alternatieven”, stelt Ryheul. “Ik twijfel er niet aan dat er juridische acties zullen worden opgestart door mensen die getroffen worden. Die acties zullen zeker op de steun van het Vlaams Belang kunnen rekenen.”

Volgens het Vlaams Belang is de kans overigens zeer reëel dat de huidige beslissing zal leiden tot een procedureslag. “Ik hoop dat die de regering bij zinnen kan brengen zodanig dat alternatieven alsnog onderzocht zullen worden”, besluit Ryheul. “Ondertussen heeft de evolutie in de gelijkstroomtechnologie het huidig Ventilus-voorstel al achterhaald. Kijk maar naar Duitsland waar Elia ondertussen bezig is met honderden kilometers kabels aan te leggen gebaseerd op gelijkstroomtechnologie.”