Criminaliteit aanpakken

Criminaliteit echt aanpakken

Veilig Vlaanderen

Werk maken van veiligheid

Niet onterecht heeft de burger vaak de indruk dat politie en gerecht hem onvoldoende kunnen beschermen tegen criminaliteit. Bij veel misdrijven komt het niet eens tot vervolging, laat staan tot een straf. Wanneer misdadigers dan toch bestraft worden,  komen ze er vaak al te vaak met een al te lichte of fopstraf (een enkelband) vanaf. Veel mensen gedragen zich er dan ook naar: ze proberen zichzelf te beschermen door plaatsing van camera’s of alarmsystemen of de aankoop van een wapen, of mijden bepaalde buurten in onze steden na zonsondergang. Als oorzaken van de straffeloosheid kunnen genoemd worden: de invloed van een progressieve ideologie op het justitieel beleid die  criminelen eerder neerzet als slachtoffers van de samenleving en een fundamentele onderfinanciering van het gerecht. 

Efficiënte justitie

Voor het Vlaams Belang moet veiligheid een fundamenteel recht zijn en moet het garanderen die veiligheid opnieuw de eerste kerntaak van de overheid worden. Enkel door een consequente vervolging en bestraffing van elk crimineel feit kan onze samenleving opnieuw veilig worden. Het Vlaams Belang wil werk maken van een hardere aanpak van de onveiligheid door de politie de nodige armslag te geven en goed uit te rusten, en het gerecht voldoende middelen te geven om behoorlijk te functioneren.

Straffen ook echt uitvoeren

Ook moeten opnieuw voldoende kordate straffen voorzien worden die in verhouding staan tot de gepleegde misdrijven.  De capaciteit van onze gevangenissen moet bovendien verhoogd worden zodat alle straffen effectief uitgevoerd kunnen worden. Vreemdelingen die ernstige criminele feiten plegen moeten onverbiddelijk het land worden uitgezet. Minderjarigen die misdaden plegen, moeten voor een strafrechter verschijnen en net als volwassenen berecht worden volgens het gewone strafrecht.