Een sociaal Vlaanderen

Een sociaal Vlaanderen

Een warm en sociaal Vlaanderen

Ook in het welvarende Vlaanderen krijgen behoeftige mensen vaak niet de steun waar ze nood aan hebben en in veel gevallen eigenlijk recht op zouden moeten hebben. Veel mensen ontvangen na een leven hard werken een pensioen dat zelfs niet eens volstaat om hun dagelijkse kosten te dekken. Mensen met een handicap die wettelijk recht hebben op steun, belanden vaak op een wachtlijst. Net als mensen die op zoek zijn naar een betaalbare sociale woonst. Ondanks alle beloftes staan de armoedecijfers op rood.

Betaalbare toekomst

Duurdere energie en besparingen van de regeringen maakten het leven van de Vlaming fors duurder en voor sommigen zelfs onbetaalbaar. De diverse overheden geven in het sociaal beleid al te vaak voorrang aan immigranten boven de eigen noodlijdende burgers. Terwijl de huurprijzen in de private woonmarkt steeds meer mensen in de armoede duwen, worden de wachttijden voor een sociale woning alsmaar langer. De meeste jongeren hebben er zelfs geen vertrouwen meer in dat zij later nog een pensioen zullen ontvangen.

Eerst onze mensen

Het Vlaams Belang komt op voor een solide sociale zekerheid en een sterk sociaal vangnet. Voor onze partij is het echter duidelijkheid dat de huidige massa-immigratie onze sociale zekerheid ondergraaft. Wanneer zoals nu te veel immigranten een beroep doen op een sociale zekerheid waar zij nooit aan bijgedragen hebben, wordt het systeem onbetaalbaar, nemen de wachtlijsten toe en worden er mensen in de steek gelaten. Om opnieuw sterke sociale voorzieningen te kunnen garanderen is er dus een restrictief immigratiebeleid nodig. In de sociale huisvesting en bij de toekenning van andere sociale voorzieningen moeten onze eigen burgers voorrang krijgen op vreemdelingen die niet over onze nationaliteit beschikken. Wie voldoende heeft bijgedragen aan onze sociale zekerheid, moet een volwaardig pensioen ontvangen. Mensen met een beperking moeten een afdwingbaar recht op steun krijgen en mogen niet meer op een wachtlijst belanden.