Gastvrij maar niet gek

Massa-immigratie stoppen

Gastvrij maar niet gek

Massa-immigratie stoppen

De massa-immigratie vanuit andere continenten naar dit land kost onze samenleving jaarlijks niet alleen vele miljarden die beter anders besteed zouden kunnen worden, maar bedreigt ook onze identiteit, onze veiligheid en ons welzijn. Door de open grenzen worden niet alleen de immigranten zelf binnengehaald, maar samen met hen ook hun cultuur, tradities en godsdienst. De absorptiecapaciteit van onze samenleving is ruimschoots overschreden.  Inmiddels zijn er net als in veel andere West-Europese landen parallelle allochtone gemeenschappen ontstaan waar andere wetten en gewoonten gelden dan in de rest van de Vlaamse samenleving. De massa-immigratie verandert Vlaanderen wezenlijk en niet in de positieve zin.

Zekere grenzen, zekere toekomst

De open grenzen leiden tot hogere criminaliteitscijfers, een verdwijnen van onze al schaarse open ruimten en de import van islamitische waarden en normen die haaks staan op de waarden van onze vrije Europese samenleving. De beperkte economische meerwaarde van de massa-immigratie staat – onder meer door de hoge werkloosheidscijfers onder niet-westerse allochtonen – niet in verhouding tot de enorme sociale kost.

Immigratiestop

Het Vlaams Belang pleit dan ook voor het principe van de immigratiestop. Vlaanderen mag niet langer het land van melk en honing zijn voor buitenlandse gelukzoekers die niet geïnteresseerd zijn in onze cultuur, maar wel in onze welvaart. Asielzoekers moeten worden opgevangen in de regio van het land van herkomst, niet hier. De regels inzake gezinshereniging en huwelijksmigratie moeten fors worden aangescherpt. Mensen met een andere herkomst moeten zich in het publieke leven aanpassen aan onze samenleving en niet omgekeerd. Immigranten die willen genieten van onze sociale zekerheid moeten er eerst aan bijgedragen hebben. Ons staatsburgerschap mag geen vodje papier meer zijn, maar de bekroning van een geslaagde integratie. Mensen van allochtone origine die willen integreren, moeten beschouwd worden als volwaardige Vlaamse burgers en hier alle kansen krijgen. Wie van onze gastvrijheid echter misbruik maakt om hier misdrijven te plegen of onze cultuur en identiteit aan te vallen, moet als ongewenste vreemdeling het land worden uitgezet.