Nieuws
donderdag, 26 nov 2020

1 op 3 vrouwen onveilig op openbaar vervoer: “Nu lik-op-stukbeleid!”

Al 10 jaar eist het Vlaams Belang een harder optreden tegen geweld en ongewenst gedrag op ons openbaar vervoer. En al 10 jaar komt hier niets van in huis. Woensdag kaartte Vlaams Parlementslid Wim Verheyden (Vlaams Belang) via een actuele vraag de onveiligheid op het openbaar vervoer opnieuw aan bij minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). “Voer eindelijk dat nodige lik-op-stuk-beleid uit en maak onze treinen, trams en bussen weer veilig voor iedereen!”, aldus Verheyden.

Een op de drie vrouwen en een op vijf mannen mijden trein en bus uit angst voor ongewenst gedrag van medepassagiers. Dat blijkt uit een enquête van de FOD Mobiliteit waarvan de resultaten nu bekend werden gemaakt. Klachten over ongewenst gedrag komen voornamelijk uit de grootsteden Antwerpen en Brussel. 

Dit is geen nieuwe tendens. De laatste jaren was er sprake van een stijgend onveiligheidsgevoel dat vooral ging over intimidatie en geweld, zo stelde het verkeersinstituut Vias in 2019 vast. Bovendien is dit slechts een onderschatting van het probleem, omdat niet iedereen die geïntimideerd wordt of slachtoffer is van fysiek of verbaal geweld, daar ook automatisch melding van maakt. Ondanks het veiligheidsplan dat de Vlaamse regering 12 jaar geleden aankondigde, is het onveiligheidsgevoel nu toegenomen.

“We moeten een kat een kat durven te noemen. Ongewenst gedrag en agressie duiken vooral in onze stedelijke agglomeraties op, wat vaak van bepaalde groepen uit onze samenleving komt”, meent Verheyden.

Wim Verheyden: “Als het er echt op aankomt, staan controleurs ook machteloos. Politie en justitie zijn de enige redders in nood”

Naar aanleiding van verbale en fysieke agressie vorig jaar had de Vlaamse regering dertien extra controleurs aangeworven, maar hierdoor daalde het aantal meldingen helaas niet. “Voor de agressor is een controleur niet veel meer dan een schoolknaap”, aldus Verheyden.

Zonder veilig openbaar vervoer zal de Vlaamse regering nooit veel meer autobestuurders naar het openbaar vervoer krijgen. Het Vlaams Belang pleit dan ook dringend voor een lik-op-stukbeleid, dat ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd en niet - zoals we het al jaren kennen - triomfantelijk wordt aangekondigd. Dit in het belang van de veiligheid van de reizigers én het personeel. Het Vlaams Belang pleitte de voorbije jaren al herhaaldelijk voor de oprichting van een politionele trein-, tram- en busbrigade die de veiligheid van ons openbaar vervoer als focus zou moeten hebben.