Nieuws
dinsdag, 02 feb 2021

1 op 5 jonge mannen in Vlaanderen rijdt onder invloed van lachgas: “Detectiemethodes en meer handhaving nodig”

Eén op vijf jonge mannen rijdt maandelijks na gebruik van lachgas waarmee ze niet alleen zichzelf, maar ook andere weggebruikers in gevaar brengen.  Vlaams Parlementslid Carmen Ryheul (Vlaams Belang) kaartte deze verontrustende cijfers van Vias, het instituut voor de verkeersveiligheid, in het Vlaams Parlement aan bij minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). “Er moet extra aandacht zijn voor preventie en sensibilisering, maar politie moet ook kordater kunnen optreden”, zegt Ryheul. De minister belooft in te zetten op sensibilisering en kondigt een campagne aan

Recent onderzoek van VIAS stelt dat in Vlaanderen 1 op 5 jonge mannen maandelijks na het gebruik van lachgas rijdt, in Brussel is dat zelfs 1 op 3. Lachgas heeft symptomen als alcoholgebruik: duizeligheid, verminderd reactievermogen en het kan agressie en roekeloos gedrag opwekken. Zowel Vias als het Antigifcentrum waarschuwen voor de gevolgen op de verkeersveiligheid en de gezondheid. Lachgas is immers niet verboden, maar het is wel strafbaar om te rijden onder invloed ervan en om anderen in het verkeer in gevaar te brengen. Gebruikers zien het echter als onschadelijk, omdat men het tot op heden niet kan detecteren.

Prof. dr. Dominique Vandijck, adjunct-algemeen directeur van het Antigifcentrum, stelt dat het gebruik van lachgas fataal kan zijn. Vorig jaar crashten 5 jongeren onder invloed van lachgas. “Lach niet met lachgas”, meent Ryheul. Minister Peeters wil nu samenwerken met het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) om jongeren te sensibiliseren. Ze kondigt ook een verkeersveiligheidscampagne over druggebruik bij jonge bestuurders aan. “Inzetten op preventie en op ontradende sensibilisering is nodig, maar zal niet voldoende zijn want dit roesmiddel is omnipresent”, aldus nog Ryheul.

Sensibilisering alleen volstaat niet om het gebruik van lachgas achter het stuur te verbannen

“Detectiemethodes kunnen leiden tot een betere handhaving door de politie”, vervolgt Ryheul. Maar hiervoor neemt de minister geen initiatief en ze verwijst gemakkelijkheidshalve naar het verbaliseren van lachgasgebruikers op basis van de Wegcode en de Wegverkeerswet. “Maar als het lachgasgebruik achter het stuur fors stijgt, en de pv’s niet mee stijgen, is er een probleem. Ofwel controleert de politie dan te weinig op het gebruik, ofwel is er te weinig slagkracht om die controles te doen. Bijkomende maatregelen zijn dus nodig.” 

Toxicoloog Jan Tytgat van de KU Leuven, pleit zo voor een gebruiksvergunning waarbij enkel professionelen - zoals patissiers - lachgas gebruiken. Enkele steden en politiezones verbieden het gebruik en het bezit van lachgas al. Wie dat overtreedt, riskeert een GAS-boete. Minster Peeters liet weten dat dit niet haar bevoegdheid is. Het Vlaams Belang eist dat dergelijke maatregelen in meer steden en gemeenten worden ingevoerd. “En er moet op een hoger niveau gewerkt worden aan een algemene verstrenging”, besluit Ryheul.