Nieuws
zondag, 18 feb 2018

103 miljoen euro kinderbijslag naar het buitenland

In 2016 werd 103.086.984 euro kinderbijslag uitgekeerd in het buitenland. Die uitbetalingen gebeurden aan 33.996 rechthebbenden voor in totaal 60.685 kinderen. Dat blijkt uit het antwoord van minister Jo Vandeurzen aan Vlaams Belang-parlementslid Ortwin Depoortere.

Het meeste kindergeld vloeide in 2016 naar andere EU-landen. Koploper is Frankrijk (€ 52.969.633), gevolgd door Nederland (€ 16.715.589), Polen (€ 10.664.756), Roemenië (€ 6.202.770) en Spanje (€ 2.799.769). Buiten Europa vloeien de grootste bedragen naar de Verenigde Staten (€ 1.273.135), Israël (€ 975.647), Marokko (€ 640.652), Canada (€ 345.257) en Turkije (€ 246.548).

Opvallend is de forse daling van het totaalbedrag van de kinderbijslag die in Frankrijk werd uitgekeerd (maar liefst 4,6 miljoen euro minder of -8%: zie tabel). Voor Roemenië en Bulgarije zien we de omgekeerde beweging: daar steeg de uitgekeerde Belgische kinderbijslag fors met respectievelijk 33% en 63%. Wanneer we de in 2016 uitgekeerde bedragen vergelijken met de bedragen van 2014 (€ 1.914.616 voor Roemenië en € 386.750 voor Bulgarije) is het duidelijk dat het om een structurele evolutie gaat. In vergelijking met twee jaar terug is de in Roemenië uitgekeerde kinderbijslag meer dan verdriedubbeld, de in Bulgarije uitgekeerde kinderbijslag 1,5 keer toegenomen. De bedragen die werden uitgekeerd in de traditionele migratielanden Marokko en Turkije stegen lichter.

Land Bedrag 2015 Bedrag 2016 Stijging / daling
Frankrijk 57.589.087 52.969.633 - 8%
Roemenië 4.647.575 6.202.770 + 33%
Bulgarije 588.557 964.200 +63%
Marokko 620.063 640.652 + 3%
Turkije 201.028 246.548 + 23%

 

Ortwin Depoortere wil dat de regering werk maakt van een vermindering van de export van kinderbijslag: "In plaats van de te besparen op onze eigen mensen, zou onze regering beter besparen op de miljoenen euro’s kinderbijslag die naar het buitenland verdwijnen. Het is geen toeval dat de bedragen die geëxporteerd worden naar landen als Bulgarije en Roemenië zo fors stijgen. De opvoeding van een kind in Roemenië kost heel wat minder dan de opvoeding van een kind in België. Onze - naar Roemeense maatstaven - hoge kinderbijslagtarieven vormen een extra aanmoediging voor arbeidsmigratie naar ons land."

Depoortere dringt er dan ook bij de Vlaamse regering op aan om werk te maken van de aanpassing van de bedragen van de uitgekeerde kinderbijslag aan de levensduurte van de landen waar de kinderbijslag wordt uitgekeerd. Dat zou bijvoorbeeld moeten resulteren in een forse besparing van het totaalbedrag van de uitgekeerde kinderbijslag in landen als Roemenië en Bulgarije.