Nieuws
zondag, 22 mei 2022

10.550 asielaanvragen in eerste trimester 2022: “Op ramkoers naar record”

De nieuwste cijfers van het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen tonen ontegensprekelijk aan dat het aantal asielaanvragen blijft pieken op een bijzonder hoog niveau. “En dat moet nog los gezien worden van de instroom van Oekraïense vluchtelingen, die immers buiten het klassieke asielsysteem vallen”, zegt Kamerlid Dries Van Langenhove. “De cijfers tonen ontegensprekelijk aan hoezeer het paars-groene asiel- en migratiebeleid faalt.” Het eerste trimester van 2021 bracht opgeteld 10.550 asielaanvragen met zich mee.

“In april werden 2.333 asielaanvragen geregistreerd, wat het totale aantal in het eerste trimester van dit jaar op 10.550 brengt”, aldus Van Langenhove. “Dat is goed voor een stijging van 15 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2019, het laatste pre-coronajaar en meteen ook het jaar waarin het hoogste aantal aanvragen werd geregistreerd sinds de historische migratiedijkbreuk van 2015. Als deze evolutie alleen nog maar aanhoudt, betekent dit 31.650 asielaanvragen tegen het einde van het jaar: meer dan het inwonertal van de stad Tongeren en fel boven de gehele asielopvangcapaciteit van gans het land - die nu reeds stampvol zit.”

Ook als diegenen met de vermelding ‘land van herkomst Oekraïne’ compleet uit de cijfers gefilterd worden, gaat het nog altijd om een stijging met 8 procent in vergelijking met het piekjaar 2019. “Zelfs wie de nieuwe cijfers wil relativeren of minimaliseren met de Russische inval in Oekraïne, kan dit moeilijk een bevredigende evolutie of een blijk van geslaagd beleid noemen”, vervolgt Van Langenhove. “Wel integendeel. Hoe men het ook draait of keert, de feiten en de cijfers tonen onverminderd aan dat het asiel- en migratiebeleid in dit land over de volle lijn faalt en boven elke capaciteit explodeert.”

“Stellen dat er vanuit deze optiek dringend en dwingend werk moet worden gemaakt van een grondige ommekeer, is eigenlijk weinig meer dan een – letterlijk en figuurlijk – wijd openstaande deur intrappen”, besluit Van Langenhove. “Helaas lijkt deze regering en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) dat nog altijd niet in te zien.”