Nieuws
maandag, 20 dec 2021

150 wooncontainers van EU: “waar blijft de aandacht voor onze daklozen?”

Het Vlaams Belang vindt het wrang om vast te stellen dat er wel voor 150 wooncontainers voor de opvang van asielzoekers zal worden gezorgd, terwijl vele daklozen letterlijk in de kou blijven staan. “In Brussel worden asielzoekers zelfs al opgevangen in hotels”, zegt Kamerlid Dries Van Langenhove. “Initiatieven waarvan anderen, voor wie het nochtans even koud is, verstoken blijven. We moeten verhinderen dat er zoveel duizenden asielzoekers naar hier komen en de middelen die we nu in deze extra opvang voorzien, aanwenden om de daklozencrisis op te lossen.

Wegens de huidige opvangcrisis zal het Europese asielondersteuningsbureau EASO België op korte termijn 150 wooncontainers leveren om asielzoekers in op te vangen. Ook worden er 46 medewerkers, onder wie 25 tolken, ter beschikking gesteld: wat dus een gigantische loonkost met zich meebrengt. “De kans is reëel dat daar – op kosten van de belastingbetalers, want zij sponsoren tenslotte de EU – nog 250 wooncontainers bijkomen plus een personeelsversterking tot honderd mensen”, aldus Van Langenhove. “Het kleine België had vorige maand de vierde meeste asielaanvragen van de EU. En de prognoses voor december geven zeker geen daling aan: we gaan allicht stranden boven de 25.000 aanvragen tijdens 2021.”

“Onze daklozen verdienen volgens paarsgroen en de EU minder aandacht: we zijn het daarmee oneens”

“Het opvangnetwerk in dit land staat vooral onder druk door de verhoogde instroom vanuit Afghanistan”, vervolgt Van Langenhove. “En dat mag zeker niet verwonderen. Verscheidene elementen zorgen voor een aanzuigeffect. De hoogte van het groeipakket en de schooltoeslag voor kinderen bijvoorbeeld, maar ook het feit dat men van minderjarigen onder de 14 jaar niet eens meer vingerafdrukken afneemt, zodat men er het raden naar heeft of er eerdere asielaanvragen in andere Europese landen zijn geweest. En uiteraard is er ook de moslimextremistische Taliban die er de macht overnam.”

“Volgens de weervoorspellingen zullen de temperaturen vanaf komend weekend onder het vriespunt dalen, en het kan uiteraard niet de bedoeling zijn dat er ook maar iemand zal doodvriezen op straat”, besluit Van Langenhove. “We stellen dus niet voor om mensen aan hun lot over te laten. Maar we moeten helaas vaststellen dat de ene categorie van daklozen de andere niet is.”