Persberichten
vrijdag, 13 sep 2019

16-jarige Afghaanse verkrachter ontsnapt aan kordate straf door verstrengde voorwaarden uithandengeving in nieuw jeugddelinquentiedecreet en knoeiwerk van regering: onaanvaardbaar!

Filip Dewinter: 'Parlement moet snel minister Vandeurzen op matje roepen om te eisen dat einde komt aan straffeloosheid en regels uithandengeving opnieuw versoepelen.'

Een 16-jarige Afghaanse verkrachter kan door een nieuw decreet op het jeugddelinquentierecht niet meer uit handen gegeven worden aan een strafrechter om hem de gepaste straf op te leggen. Bovendien kunnen hem geen andere strenge sancties worden opgelegd omdat de no dige uitvoeringsbesluiten van dat decreet nog niet in werking zijn getreden.

Nochtans waren de feiten gruwelijk: de jonge Afghaan lokte een minderjarig meisje mee naar zijn appartement om haar vervolgens samen met een meerderjarige kompaan te verkrachten. Vlaams volksvertegenwoordiger Filip Dewinter wil nu dat straffeloosheid prioritair wordt aangepakt en vraagt om de kwestie meteen te agenderen in het Vlaams Parlement.

Een decreet betreffende het jeugddelinquentierecht dat begin dit jaar werd ingediend in het Vlaams Parlement verhoogde fors de drempel voor jeugdrechters om minderjarige zware criminelen nog uit handen gegeven aan gewone rechters die hen zouden kunnen bestraffen als volwassenen. Dit zou voortaan nog maar mogelijk zijn voor de zwaarste misdrijven en bovendien enkel in geval van recidive.

Het Vlaams Belang waarschuwde er toen al voor dat de cumulatieve voorwaarden een krachtdadige aanpak van zeer ernstige misdrijven onmogelijk zouden maken. Die vaststelling maakt nu ook Filip Dewinter naar aanleiding van de genoemde rechtszaak: ‘De Vlaamse regering beschermt jonge criminelen in plaats van hen te bestraffen. Dit is de wereld op zijn kop. De straffeloosheid is blijkbaar de regel’.

Filip Dewinter wijst bovendien op het knoeiwerk van de regering met betrekking tot de uitvoering van het genoemde decreet: ‘De nieuwe verstrengde voorwaarden voor uithandengeving traden in werking op 1 september. Andere straffen die een alternatief moesten vormen voor de uithandengeving traden bij gebrek aan uitvoeringsbesluiten echter nog niet in werking, met straffeloosheid en onverantwoorde situaties tot gevolg. Minister Vandeurzen is verantwoordelijk voor dit geklungel. Hij moet dit nu dringend rechtzetten.’

Filip Dewinter kondigt aan dat hij deze kwestie zo snel mogelijk wil laten agenderen in het Vlaams Parlement: hetzij op de openingszitting op 23 september, hetzij nog eerder op een daarvoor samen te roepen commissie. Hij laat ook weten dat hij zelf een voorstel van decreet zal indienen dat de uithandengeving en een gepaste bestraffing van zware minderjarige criminelen opnieuw mogelijk moet maken.