Nieuws
vrijdag, 08 jul 2022

19.000 C-attesten in middelbaar onderwijs zijn naweeën van corona

Volgens een artikel in Het Laatste Nieuws zijn er dit jaar ongeveer 19.000 C-attesten uitgedeeld in het middelbaar onderwijs. “Dit is het gevolg van de tijdens de coronacrisis opgelopen leerachterstand en de te grote mildheid toen”, zegt Vlaams Parlementslid Jan Laeremans. “Leerlingen moeten beter georiënteerd worden zodat ze hun jaar niet hoeven over te doen.”

Nu het schooljaar is afgelopen blijkt dat 19.166 middelbare scholieren, over alle leerjaren en onderwijsvormen heen, hun jaar zullen moeten overdoen. Dit komt neer op 4,68 procent van de 409.308 leerlingen uit het middelbaar onderwijs. Het aantal C-attesten ligt hiermee weliswaar op dezelfde hoogte als vorig schooljaar (18.926), maar dit is nog steeds een verdubbeling in vergelijking met het coronaschooljaar 2019-2020. Omwille van de uitbraak van de coronacrsis en de verplichte schoolsluitingen werd er toen zeer mild gedelibereerd en werden er slechts 9.302 C-attesten uitgedeeld.

“Inzetten op het verder aanpakken van de coronaleerachterstand en een betere oriëntering is cruciaal om het aantal C-attesten terug te dringen”

“Dat Vlaanderen meer zittenblijvers telt dan het gemiddelde van de OESO-landen is een oud zeer dat velen zorgen baart”, zegt Jan Laeremans. “Binnen de pedagogische wetenschap is er discussie over het veelvuldig gebruik van C-attesten door klassenraden. Het is dan ook noodzakelijk dat deze een laatste redmiddel moeten zijn als alle andere eerdere remediëring en opties zijn uitgeput.”

Volgens Laeremans toont vooral de afname van het aantal A-attesten aan dat de leerachterstand nog altijd veel leerlingen parten speelt. “In dat opzicht is het uitermate eigenaardig en zorgwekkend dat de Bijsprong-operatie niet verlengd wordt door minister Weyts”, aldus Laeremans.

Daarnaast zitten er ook te veel leerlingen in het secundair onderwijs in een studierichting die eigenlijk niet bij hun capaciteiten en interesses past. “Door de coronamildheid zijn die daar te lang blijven hangen en nu lopen zij het risico om in het zogenaamde watervalsysteem terecht te komen”, zegt Laeremans. Het Vlaams Belang hoopt dat de geplande Vlaamse centrale proeven een extra hulpmiddel kunnen zijn. “Dit kan helpen om beter de capaciteiten van leerlingen te zien en hen dus beter te oriënteren”, besluit Laeremans. “C-attesten werken vaak demotiverend voor leerlingen, maar zijn ook een dure zaak voor gans de samenleving gezien de getroffen leerlingen later op de arbeidsmarkt terecht komen.”