Persberichten
maandag, 07 mei 2018

In 2017 gaven Vlaamse provincies samen 921.276 euro subsidies aan erkende moskeeën: meer dan de helft gaat naar Limburgse moskeeën en meer dan de helft naar Turkse Diyanetmoskeeën

Chris Janssens: "Minister Homans moet geldkraan naar Diyanet - de lange arm van Erdogan in Vlaanderen - eindelijk dichtdraaien"

In 2017 werd 921.276 euro subsidies gegeven aan 26 erkende moskeeën. Dat blijkt uit cijfers die het Vlaams Belang via vragen van zijn provincieraadsleden aan de deputaties van de vijf provincies verzamelde. De provincies zijn conform het Decreet op de erediensten (2004) immers verplicht de door de Vlaamse regering erkende moskeeën te financieren. Het bedrag ligt iets lager dan in 2016 toen 960.481 euro aan de moskeeën werd gegeven. Net zoals de vorige jaren ontvingen de erkende moskeeën De Koepel (Antwerpen) en Jamia Islamia (Oostende) om administratieve redenen geen subsidies. In de Excel-tabel in bijlage vindt u alle subsidiebedragen per moskee en per jaar. De Diyanetmoskeeën zijn in het rood aangeduid.

Uit de cijfers kunnen enkele interessante conclusies getrokken worden. Maar liefst 52% van het totale subsidiebedrag (501.272 euro) vloeide in 2017 naar Limburgse moskeeën. Ook opvallend: 57% van de subsidies (520.545 euro) werd besteed aan Turkse Diyanetmoskeeën. Alhoewel minister Homans in het voorjaar van 2017  – na rapporten van de staatsveiligheid die bevestigden dat Diyanet een instrument is van het Erdogan-regime en een verlengstuk van de Turkse AKP-partij – harde taal sprak over Diyanet, worden 12 van de 13 Diyanet-moskeeën die op dat moment erkend waren tot op vandaag nog steeds met belastinggeld gefinancierd.

Om nog steeds onduidelijke redenen besliste minister Homans vorig jaar om enkel van de Beringse Fatih-moskee de erkenning in te trekken. Het desbetreffende ministerieel besluit zou door minister Homans ondertekend zijn op 4 juli 2017. Toch ontving ook deze moskee in 2017 nog steeds 25.150 euro subsidies.

Het hoogste subsidiebedrag vloeide in 2017 ook naar een Diyanetmoskee, met name de Genkse Fatih-moskee die in 2017 niet alleen een exploitatietoelage van 41.532 euro ontving, maar ook een investeringstoelage van 35.000 euro, goed voor een totaalbedrag van 86.532 euro.

Chris Janssens, Vlaams Belang-fractievoorzitter in het Vlaams Parlement, betreurt in het bijzonder de forse subsidies aan de Diyanetmoskeeën. Een jaar terug kondigde minister Homans na de vernietigende rapporten van de staatsveiligheid over Diyanet immers aan dat ze alle erkende Diyanetmoskeeën op de rooster zou leggen. Veel kwam hier niet van in huis. Toen Chris Janssens de minister in oktober ondervroeg over de aanpak van de Diyanetmoskeeën verwees de minister naar een door haar bij de KU Leuven bestelde studie over de herziening en handhaving van de erkenningsprocedures van de geloofsgemeenschappen. Dit onderzoek startte op 1 november 2017 en moet opgeleverd worden tegen 31 oktober 2018. Het onderzoek heeft echter niet specifiek betrekking op de Diyanetmoskeeën, zelfs niet enkel op moskeeën, maar op alle geloofsgemeenschappen, en maakt duidelijk dat de kwestie van de financiering van Diyanet door minister Homans – eens de storm is gaan liggen – op de lange baan is geschoven.

Chris Janssens: “Ik betreur dat nog steeds Vlaams belastinggeld naar Diyanetmoskeeën blijft vloeien, ondanks de staalharde bewijzen met betrekking tot de nefaste invloed van Diyanet. Ondanks haar harde woorden vorig jaar laat minister Homans deze moskeeën verder subsidiëren. Dit is kenmerkend voor het gebrek aan moed van deze regering. Het Vlaams Belang kant zich tegen de financiering van de islam en zeker van moskeeën waar de imams worden aangesteld en de preken worden vastgelegd door het tirannieke en fundamentalistische Erdogan-regime.”