Nieuws
dinsdag, 02 apr 2024

In 2023 2.300 daden van agressie tegen spoorpersoneel

Foto: iStock. In 2023 2.300 daden van agressie tegen spoorpersoneel

Het Vlaams Belang is niet verbaasd over de recente cijfers betreffende de agressie tegen het spoorpersoneel. “Al jarenlang klagen wij consequent het gebrek aan veiligheid binnen het spoorgebeuren aan. We bevragen de Vivaldi-ministers en doen concrete voorstellen om de veiligheid te verhogen”, zegt Kamerlid Frank Troosters. Het is onbegrijpelijk dat dit alles op een koude steen valt en geen enkele actie ondernomen wordt om de veiligheid van het spoorpersoneel en de treinreizigers te garanderen.”

Afgelopen jaar werden bijna 2.300 gevallen van agressie tegen het spoorpersoneel opgetekend. Dat zijn er meer dan zes per dag. De negatieve evolutie van toenemende agressiecijfers wordt daarmee doorgetrokken. Vooral operationeel personeel dat in rechtstreeks contact staat met het publiek valt vaak ten prooi aan plegers van criminele feiten. “Het Vlaams Belang ijvert al sinds jaar en dag voor het volledig invullen en uitbreiden van de voorziene personeelskaders bij de Spoorwegpolitie en bij Securail, de veiligheidsdienst van de NMBS”, aldus Troosters, die ook het belang benadrukt van een betere onderlinge samenwerking van beide diensten. “En daarnaast pleiten we voor extra bevoegdheden, uitrusting en verweermiddelen voor het Securail-personeel.”

“Dat de Vivaldi-ministers blijven wegkijken is onaanvaardbaar”

“Dat het ontbreken van een geldig vervoersbewijs één van de grootste aanleidingen is tot het gebruik van geweld tegen NMBS-personeel is al jaren geweten”, gaat Troosters verder. “In tegenstelling tot in andere landen zijn in dit land de perrons en de treinen vrij en ongehinderd toegankelijk voor iedereen. Op die manier kunnen mensen zonder vervoersbewijs of personen met slechte bedoelingen ongehinderd in de trein stappen.”

Voor het Vlaams Belang is het voortdurende wegkijken van de problemen door minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo), evenals door minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) en minister van Justitie Paul Van Tigchelt (Open Vld) onaanvaardbaar. “De eerste taak van de overheid is het garanderen van eenieders veiligheid. Criminelen moeten bestraft worden”, besluit Troosters. “Ik zal de bevoegde ministers daarom opnieuw ter verantwoording roepen en aandringen om eindelijk structurele maatregelen te nemen ter bevordering van de veiligheid binnen het spoorgebeuren.”