Nieuws
woensdag, 19 jan 2022

2,1 miljoen euro: “Burgerbevraging is duur boerenbedrog”

Vandaag maakte minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) meer details bekend over de zogenaamde burgerbevraging. Die heeft naar verluidt tot doel de bevolking te bevragen over hoe het institutioneel verder moet met dit complexe land. “Een duur rookgordijn van meer dan 2 miljoen om tijd te winnen en te verbergen dat deze regering impotent is om zelf institutionele hervormingen door te voeren”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas.

Om CD&V te paaien en in de paars-groene regering te lokken, heeft paars-groen enkele institutionele hervormingen in haar regeerprogramma opgenomen, zoals een homogenisering van de gezondheidszorg. “Het is evenwel duidelijk dat, op CD&V na, niemand in deze regering zin heeft om daar ook effectief werk van te maken”, aldus Pas. “Bovendien beschikt deze anti-Vlaamse regering, die geen meerderheid heeft langs Vlaamse kant, evenmin over de nodige meerderheden om deze hervormingen ook nog goedgekeurd te krijgen. Daar komt dus niets van in huis.”

“Met de burgerbevraging wil paars-groen tijd winnen, een rookgordijn optrekken en blijkbaar ook geld verkwisten”

“Om de schijn hoog te houden en CD&V verder te lijmen, zit er voor deze regering dan ook niets anders op om deze hervormingen voor zich uit te schuiven door tijd te winnen met allerlei nutteloze bezigheden”, vervolgt Pas. “De burgerbevraging is er daar één van. Officieel wil men hiermee de mening van de burger vragen over de toekomst van het land. Maar het is duidelijk dat dit niet veel meer dan een PR-operatie is. Men wil de bevolking de indruk geven dat men met haar mening rekening houdt, maar uiteraard is dat niet zo. Met de resultaten van deze bevraging zal het eindigen zoals met alle voorgaande: ergens in de onderste lade van een of ander bureel. Maar deze grap kost de burger intussen wel 2,1 miljoen euro.”

“Daarnaast wordt de burgerbevraging helemaal gestuurd en gemanipuleerd door paars-groen met het oog op het bekomen van resultaten die in haar kraam passen. Het parlement wordt er volledig buiten gehouden. Het mag tekenend zijn voor het democratisch deficit van deze operatie”, besluit Pas. “Wij hebben de grootste twijfels bij dit soort van burgerbevragingen. Die zijn immers helemaal niet objectief en evenmin representatief voor wat de bevolking echt denkt of wil. Als men werkelijk de bevolking wil laten mee beslissen, dat men dan referenda organiseert; dat is pas directe democratie. Maar dat durft men in dit weinig democratische land natuurlijk niet aan.”