Persberichten
maandag, 17 jun 2024

24 procent meer asielaanvragen dan vorig jaar

In mei 2024 registreerde de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) 3.356 asielaanvragen. Een stijging van maar liefst 24 procent ten aanzien van vorig jaar, wanneer er 2.703 geregistreerd werden. “De sluizen blijven wagenwijd open staan”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang). “De echte piek voor dit jaar, tijdens de zomermaanden en het najaar, staat voor de deur. Drie piekjaren op rij, en intussen zwijgen alle andere partijen in alle talen over deze crisis, laat staan dat ze er iets aan doen.”

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) publiceerde de asielcijfers van mei 2024. Hieruit blijkt dat de DVZ de voorbije maand 3.356 verzoekers om internationale bescherming registreerde. “Ook dit jaar zal de kaap van 35.000 aanvragen overschreden worden. Projecties mikken intussen zelfs op 36.000”, aldus Pas. “De Vivaldi-regering heeft er niets aan gedaan om de instroom te verkleinen en de uitstroom te vergroten. Intussen werd België al ontelbare keren veroordeeld voor het niet verstrekken van opvang en lopen de honderden miljoenen euro’s aan boetes alsmaar verder op.”

“De rekening wordt doorgeschoven naar de gewone hardwerkende Vlaming die resoluut kiest voor een ander beleid”

De eerste vijf maanden van 2024 werden reeds 15.225 asielaanvragen geregistreerd. Dat is 20 procent meer dan de eerste vijf maanden van 2023 wanneer het er 12.584 waren. “99,4 asielaanvragen stromen er per dag binnen”, vervolgt de fractieleider. “Te bedenken dat het merendeel gelukszoekers zijn en dus geen recht hebben op bescherming, is de regering aan het spelen met zowel het geld, de veiligheid als de toekomst van onze mensen.” 

Asielopvang kost intussen meer dan 1,1 miljard euro per jaar aan de belastingbetaler, een bedrag dat naar de toekomst toe enkel zal toenemen. “Maand na maand zien we de CGVS hemeltergende cijfers publiceren, en de rekening wordt doorgeschoven naar de gewone hardwerkende Vlaming die resoluut kiest voor een ander beleid”, besluit Pas. “Luister naar de kiezer. Deze wil geen massamigratie en heeft daar ook voor gekozen. Zonder het Vlaams Belang aan het roer, zullen we verder afstevenen op meer van hetzelfde.”