Nieuws
dinsdag, 16 aug 2022

2.400 open vacatures: lerarentekort nog steeds acuut

Er staan momenteel op VDAB nog zo’n 2.400 vacatures in het onderwijs open. “Twee weken voor het einde van de zomervakantie is dit een absolute nachtmerrie”, zegt Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers. “Het lerarentekort is dus allesbehalve opgelost waardoor de kentering op vlak van onderwijsniveau ook dit jaar niet ingezet zal worden. De hoge uitstroom van beginnende leraren moet daarom in de eerste plaats aangepakt worden.”

In een artikel van Het Laatste Nieuws wordt eraan herinnerd dat het lerarentekort in het onderwijs nog steeds bijzonder acuut is. Zo staan er momenteel op VDAB bijna 2.400 vacatures open, maar waarschijnlijk zijn er veel meer aangezien scholen niet verplicht zijn om vacatures op VDAB te plaatsen. Koen Pelleriaux, de topman van het gemeenschapsonderwijs, schatte in juni nog dat voor het hele onderwijs 10.000 vacatures niet ingevuld zouden raken. Bovendien beschikken de kandidaten die zich aanbieden vaak niet over voldoende competenties om voor de klas te staan. Vanuit het onderwijsveld klinkt de kritiek dat Ben Weyts als minister van Onderwijs het lerarentekort niet serieus genoeg neemt.

“De 2.400 vacatures op VDAB zijn slechts het topje van de ijsberg, maar tonen aan dat het lerarentekort nog steeds niet is opgelost”, zegt Beckers. “Als we het onderwijsniveau willen opkrikken, zijn bekwame leerkrachten essentieel. Zo konden door het lerarentekort afgelopen schooljaar van sommige vakken zelfs geen examens afgelegd worden, wat niet meer of minder is dan het failliet van ons onderwijs.”

“Weyts aanpak van het lerarentekort faalt”

Het afgelopen schooljaar klonk er vanuit de onderwijskoepels steeds fellere kritiek op de manier hoe minister Weyts het lerarentekort aanpakt. “Zijn hele beleid is opgebouwd uit aankondigingspolitiek en ad-hocmaatregelen die geen enkele coherentie hebben”, aldus Beckers. “Wij pleiten dan ook al lange tijd voor een globaal actieplan om het beroep van leerkracht aantrekkelijker te maken, door het enerzijds financieel interessanter te maken en anderzijds de status ervan te herwaarderen.”

Volgens het Vlaams Belang moet de hoge uitstroom van beginnende leraren aangepakt worden. “Het hoge aantal vacatures komt ook doordat ieder jaar zo’n 3.600 beginnende leraren de sector verlaten binnen de vijf jaar na aantreden”, besluit Beckers. “Voor veel van hen is de zogenaamde praktijkschok zeer groot en schrikt de grote administratieve rompslomp hen af. Daarom vinden wij dat er een betere aanvangsbegeleiding moet zijn om hen in het onderwijs te houden. Zo niet blijft het op vlak van lerarentekort dweilen met de kraan open.”