Persberichten
zaterdag, 06 okt 2018

4 op 10 misdrijfverdachten zijn vreemdeling, nieuwe Belgen niet inbegrepen

Aandeel niet-Europeanen in criminaliteit in 2017 opnieuw gestegen

Filip Dewinter vroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Jambon de cijfers op over het aantal verdachten van misdrijven per nationaliteit voor het jaar 2017. Uit de resultaten daarvan blijkt dat er in 2017 in totaal 235.995 vermoedelijke daders van criminele feiten werden geregistreerd, dat is zo goed als evenveel als in het jaar 2016. 152.305 vermoedelijke daders (64,5%) zijn Belgen, 44.721 (18,9%) zijn andere Europeanen en 38.969 (16,5%) zijn niet-Europese vreemdelingen. Bijna 4 op 10 vermoedelijke daders van criminele feiten in dit land zijn dus niet-Belgen. Daarbij moet men er bovendien nog rekening mee houden dat het aandeel van allochtonen zonder twijfel nog een stuk hoger ligt omdat veel van hen intussen nieuwe Belg zijn geworden en onder de categorie van de Belgen worden gerekend.

Vergelijkt men deze cijfers met die van vorig jaar, dan blijkt dat het aandeel van de verdachten met niet-Belgische nationaliteit met 1,3% is toegenomen. De Belgen waren in 2016 immers goed voor 65,8 van de vermoedelijke daders, terwijl dat in 2017 daalde naar 64,5%. Zowel bij de andere Europeanen als bij de niet-Europese vreemdelingen neemt het aantal vermoedelijke daders in 2017 toe.

De verschillen worden nog veel aanzienlijker wanneer men ze afweegt in verhouding tot de aanwezigheid van de verschillende nationaliteitsgroepen in dit land. Bij de Belgen is er één verdachte per 65,8 inwoners, bij de andere Europeanen is dat 1 op 21,3 hier verblijvende Europeanen en bij de niet-Europese vreemdelingen zelfs 1 op 10. Bij de niet-Europeanen is de criminaliteitsratio dus 6,6 maal hoger dan bij de Belgen. Bij Marokkanen is er zelfs één verdachte per 8,6 hier verblijvende Marokkanen, waardoor de criminaliteitsratio er 7,6 maal hoger ligt dan bij Belgen.

Filip Dewinter: “Theo Francken steekt regelmatig de loftrompet over zichzelf in verband met het uitwijzen van criminele vreemdelingen. Als we deze cijfers echter zien, is duidelijk dat hij nog heel veel werk op de plank heeft. Meer zelfs: ondanks de vooruitgang die hij op dat vlak boekt, stijgt in 2017 kennelijk nog altijd het aandeel van vermoedelijke criminele daders van buitenlandse origine. Er komen met andere woorden meer vreemde criminelen bij dan Francken het land kan uitzetten. Dat verbaast natuurlijk niet, in die zin dat er met deze regering nog altijd elk jaar een zeer aanzienlijke immigratie naar dit land plaatsgrijpt en blijkbaar zijn het niet alleen onschuldige dutsen die hier binnen geraken. Ik roep deze regering dan ook op tot een échte immigratiestop en tot het versneld en in aanzienlijkere mate uitzetten van vreemde criminelen.