Nieuws
donderdag, 21 okt 2021

460 euro extra kosten voor Vlaamse gezinnen met CO2-belasting EU

Als een deel van de Europese ‘Green Deal’ kwam de Commissie afgelopen juli met het ‘Fit for 55’-programma. Volgens dit Europese klimaatplan zou de CO2-uitstoot tegen 2030 moeten verminderen met minstens 55%. “Praktisch zal dit gebeuren door de uitbreiding van Europese uitstootrechten. Naast de grote industrie zal de EU nu ook particulier transport en de verwarming van gebouwen incorporeren in het CO2-emissieschema”, zegt Europees Parlementslid Tom Vandendriessche. “Uiteraard zal de rekening wederom doorgeschoven worden naar de Vlaamse gezinnen die volgens het Vlaams Energie -en Klimaatagentschap tot 28% meer zullen moeten betalen tegen 2030, oftewel 460 euro per jaar.”

“Zowel kern- als steenkoolcentrales moeten uitgefaseerd worden, terwijl hernieuwbare energievormen nog maar enkele jaren geleden praktisch nog in de kinderschoenen stonden”, aldus Vandendriessche. “Hernieuwbare bronnen zijn in Vlaanderen momenteel slechts goed voor 7,2% van de totale energiemarkt en het is nog maar de vraag of de opgelegde doelen voor 2030 zelfs haalbaar zijn. Ons stroomnet kan de toevoer van alle zonnepanelen en windmolens nu al nauwelijks aan en dan hebben we het nog niet eens over het plaatsgebrek die een uitbreiding zou meenemen.”

“Het roekeloze klimaatalarmisme is kenmerkend voor het activistische en steeds radicalere klimaatbeleid van de EU”

Vervolgens prees de EU gas aan als voornaamste ‘transitie’ energiebron en bij gebrek aan andere transitiealternatieven vloog de gasprijs dus omhoog. “Dit is geen verrassing”, besluit Vandendriessche. “Alvorens de commissie inzette op klimaatalarmisme waren er diverse nota’s die de Europese energiemarkt juist minder afhankelijk moesten maken van een bepaalde bron door middel van diversificatie. In de realiteit gebeurde echter net het omgekeerde”.

Het Vlaams Belang pleit daarom voor investeringen in een toekomstbestendige energiesector waar ook gas en groene kernenergie deel uitmaken van de energiemix.