Persberichten
vrijdag, 23 jun 2023

70 procent journalisten stemt links tot extreemlinks

Foto: iStock. 70 procent journalisten stemt links tot extreemlinks

De populairste partijen onder Vlaamse journalisten zijn Groen en Vooruit. Dat blijkt uit een studie van onderzoekers van de UGent, de ULB en UMons. Het Vlaams Belang is met een schamele 1 procent de minst populaire partij onder journalisten. “Dat de politieke voorkeur van journalisten zo gelijklopend is, bedreigt de onpartijdigheid van de verslaggeving”, zegt Europees Parlementslid voor het Vlaams Belang Tom Vandendriessche. Het Vlaams Belang berekende ook de cijfers zonder dat blanco stemmen werden meegeteld en komt zo tot de conclusie dat maar liefst 70 procent van de journalisten die hun politieke voorkeur willen meedelen op de partijen PVDA, Groen en Vooruit stemt. De partij schuift het afschaffen van de krantensubsidies en het invoeren van proportionaliteitsvorken voor de studiogasten bij de VRT naar voor als mogelijke oplossingen.

De onderzoekers maken om de vijf jaar een profielschets op van de Belgische journalist. Ze kijken daarbij naar sociaal-demografische kenmerken zoals gender, leeftijd en opleiding, maar ook naar politieke oriëntatie. De studie werd uitgevoerd bij journalisten die lid zijn van de twee beroepsverenigingen: Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) en haar Franstalige tegenhanger, l’Association des Journalistes Professionnels (AJP). Ook Europees Parlementslid voor het Vlaams Belang Tom Vandendriessche nam het onderzoek door. Volgens Vandendriessche is er een significant gebrek aan politieke diversiteit bij journalisten. “Zo beschouwt meer dan twee op drie journalisten zich als progressiever dan het publiek van het nieuwsmedium waarvoor ze werken”, stelt hij vast.

“Op het eerste zich bevestigen deze cijfers wat iedereen al lang vermoedde: de klepel in journalistieke middens neigt stevig naar links”

“De opvallendste cijfers zijn echter deze van de partijvoorkeur van journalisten”, vervolgt Vandendriessche. De studie bevroeg journalisten ook naar hun partijvoorkeur mochten er federale verkiezingen plaatsvinden. Op het eerste zicht bevestigen deze cijfers wat iedereen al lang vermoedde: de klepel in journalistieke middens neigt stevig naar links.” De partij Groen torent er met een voorkeur van 26 procent onder Vlaamse journalisten met kop en schouders boven uit. Vooruit is de tweede grootste partij met 16,9 procent. Het Vlaams Belang is met een schamele 1 procent de minst populaire partij onder journalisten. 

Maar volgens Vandendriessche geven de cijfers uit het rapport wel geen volledig correct beeld. “Het onderzoek telde de blanco-optie en de non-respons-optie mee op, wat vreemd is want in traditionele peilingen worden die niet meegeteld”, aldus Vandendriessche. Het Vlaams Belang becijferde bijgevolg de resultaten van de bevraging als blanco en non-respons niet worden meegerekend. “Dan wordt pas duidelijk hoe groot het overgewicht is van links in de media”, vervolgt het Europees Parlementslid. “Samen peilen linkse partijen zoals de PVDA, Groen en Vooruit 70 procent onder Vlaamse journalisten, maar hun electorale gewicht onder de volledige bevolking bedroeg in 2019 slechts 25,6 procent.” 

“De krantensubsidies houden journalisten en mediabedrijven gezagsgetrouw aan de overheid”

“De media vormen dus allesbehalve een afspiegeling van de bevolking. Dat zien we ook in het aanbod”, zegt ook Vlaams Parlementslid Klaas Slootmans die dit jaar al voor het derde jaar op rij een onpartijdigheidsrapport over de VRT publiceerde. “Vlaams Belang komt nauwelijks aan bod. Zo maakten Vlaams Belang-politici in 2020 slechts 5,8 procent uit van de politieke studiogasten in Terzake, in De Ochtend was dat zelfs maar 3,1 procent. In amusementsprogramma’s van de VRT waren 0,8% van de politici Vlaams Belangers.” 

Het Vlaams Belang schuift enkele oplossingen naar voor om de Vlaamse pers neutraler te maken. De partij pleit onder meer voor een onmiddellijke stopzetting van de krantensubsidies. Jaarlijks ontvangt bpost hiervoor 170 miljoen euro. “Deze subsidies houden journalisten en mediabedrijven gezagsgetrouw aan de overheid”, stelt Slootmans. “Ook houden ze een mediasector boven water die de Vlamingen niet vertegenwoordigt.” Wat de VRT betreft pleit het Vlaams Belang voor een professionele publieke omroep die zich toespitst op duiding voor alle Vlamingen, met proportionaliteitsvorken voor de studiogasten. “Dat wil zeggen dat politici eindelijk in verhouding tot hun electorale sterkte in het Vlaams Parlement aan bod komen in de nieuws- en duidingsprogramma’s”, besluit het Vlaams Parlementslid.