Nieuws
dinsdag, 26 jan 2021

80% durft niet spreken over ongepast gedrag in kunstonderwijs: “Nood aan vertrouwensbeleid”

Het Vlaams Belang wil dat er meer ingezet wordt op laagdrempelig opererende vertrouwenspersonen in het kunstonderwijs. Uit een enquête blijkt dat slechts 20 procent studenten over ongepast gedrag durft spreken met een docent uit angst voor hun toekomst binnen de sector. 42 procent heeft zelfs het gevoel dat hun school niet eens met grensoverschrijdend gedrag bezig is. Nochtans sloot de Vlaamse overheid in 2018 een charter af om grensoverschrijdend gedrag op te volgen. “Er is nog veel ruimte voor verbetering en een vertrouwensbeleid is hier primordiaal”, aldus Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers (Vlaams Belang). Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) liet in zijn antwoord op een parlementaire vraag van Beckers weten dit op te volgen.

In het kunstonderwijs dringen docenten nog te vaak aan op naaktportretten of geven ze seksuele opmerkingen. Uit een bevraging bij 97 studenten bleek dat 31 procent al in contact kwam met ongepast gedrag. 50 procent is op de hoogte van grensoverschrijdend gedrag bij vrienden. In navolging van de #MeToo-beweging moest de Vlaamse Ombudsdienst wantoestanden in de cultuursector remediëren en voorkomen. Maar toch hebben studenten niet het gevoel dat ze met zulke gebeurtenissen ergens terechtkunnen, omdat de angst te groot is. Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) liet weten dat sommige hogescholen een digitaal meldpunt ingericht hebben en dat elke school een vertrouwenspersoon heeft.

Voor het Vlaams Belang is dit onvoldoende en moet er een specifieke opleiding komen voor vertrouwenspersonen voor studenten. “Zo'n specifieke vertrouwenspersoon kan gerichter werken op de studiecontext, wat drempelverlagend is, aldus Beckers. Want nu zien we dat deze drempel nog altijd veel te hoog is.” Marlies Van Guyse, diensthoofd Studentenvoorzieningen aan de LUCA School of Arts, stelt evenzeer dat er nood is aan een opleiding tot vertrouwenspersoon voor studenten, die momenteel dus nog ontbreekt.

Studentes in kunstrichtingen - vooral actrices en modellen - voeren met hun lichaam instructies uit van hun docenten of regisseurs. Ze leggen hun lichaam in zekere zin in handen van die mensen, die daarom ook een grote macht hebben. “Helaas wordt deze macht en dus ook het vertrouwen door bepaalde docenten geschonden en overtreden ze hun fysieke integriteit", meent Beckers nog.

Een laagdrempelig opererende vertrouwenspersoon kan ongepast gedrag voorkomen, klinkt het

De opleiding tot vertrouwenspersoon voor personeel is een te beperkt kader. De minister liet weten bereid te zijn om met de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) en de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) van gedachten te wisselen over een opleiding tot vertrouwenspersoon, specifiek gericht op studenten. Roosmarijn Beckers verwacht dat de minister en beide instellingen hierop verder zullen inzetten.
 
Grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs moet kost wat kost vermeden worden. “Inzetten op een laagdrempelige vertrouwenspersoon kan deze problematiek terugdringen, besluit Beckers, omdat studenten er dan durven over te spreken en zulke situaties zo minder escaleren.