Persberichten
donderdag, 14 apr 2022

Aanmoedigingspremie mantelzorg amper aangevraagd

Hoewel er in België 489 personen met erkend mantelzorgverlof en 11.167 erkende mantelzorgers zijn, werden in 2021 amper 25 aanmoedigingspremies voor mantelzorg aangevraagd bij de Vlaamse overheid. Dit blijkt uit het antwoord van minister van Werk en Sociale Economie Hilde Crevits op een vraag van Vlaams Parlementslid Yves Buysse (Vlaams Belang). “Dit toont weer maar eens aan hoe het federale en het Vlaamse niveau volledig langs elkaar werken en dat Zorg volledig in Vlaamse handen moet komen”, zegt Buysse.

Sinds 1 september 2020 kan een werknemer die als mantelzorger erkend is, mantelzorgverlof opnemen en hiervoor een onderbrekingsuitkering ontvangen van de RVA. Om dit verder te ondersteunen kondigde minister Crevits in maart 2021 aan dat Vlaanderen boven op de federale tussenkomst een aanvullende aanmoedigingspremie zou toekennen, die varieert van 68 euro tot 577 euro. Uit cijfers van minister Crevits blijkt echter dat er in 2021 amper 25 aanvragen werden ingediend, die ook allemaal werden goedgekeurd. Door het lage aantal toekenningen werd er in 2021 slechts 7.000 euro uitbetaald. De minister schat echter dat de maatregel voor 2022 een maximale kost van 213.000 euro zal hebben.

“Vlaanderen moet Zorg volledig in eigen handen krijgen”

Volgens Buysse bewijzen de amper 25 aanmoedigingspremies dat er iets schort aan de communicatie over het bestaan van de premie en aan de gegevensuitwisseling tussen het federale en het Vlaamse niveau. “Het is duidelijk dat er een hoop mensen zijn die in aanmerking komen voor deze premie, maar hier niet van op de hoogte worden gebracht”, zegt Buysse, die vindt dat de aanmoedigingspremie automatisch gekoppeld zou moeten zijn aan de erkenning van mantelzorgers met een onderbrekingsuitkering. “Zolang Zorg echter versnipperd blijft over de verschillende niveaus, zal het nooit mogelijk zijn om de problemen in dit domein op te lossen.”

Het Vlaams Belang pleit er nogmaals voor om Zorg volledig naar Vlaanderen over te hevelen. “Minister Crevits beschouwt de aanmoedigingspremie als een belangrijke maatregel om het engagement van mantelzorgers te ondersteunen en de werk privé-balans te verbeteren”, zegt Buysse. “Als Crevits eerlijk is met zichzelf, beseft ze ook dat deze premie weinig zal uithalen zonder een volledige overheveling van de Zorg.”