Nieuws
maandag, 28 dec 2020

Aanmoedigingspremie zorgpersoneel: "veel beloofd, weinig gegeven”

Het Vlaams Belang is niet te spreken over het communicatiebedrog van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) aangaande de aanmoedigingspremie voor het zorgpersoneel. “Paars-groen kondigde met veel toeters en bellen aan dat de zorgverstrekkers een flinke premie zouden krijgen”, zegt Kamerlid Kurt Ravyts (Vlaams Belang), “maar in de realiteit blijft daar netto amper 40% van over. Dat heeft men moedwillig verzwegen.”

Op 14 november meldde Vandenbroucke in alle media dat de federale regering nog voor 31 december een uitzonderlijke aanmoedigingspremie van 985 euro ging toekennen aan het zorgpersoneel. 985 euro ging eenmalig uitgekeerd worden aan wie van september tot en met eind november voltijds werkte, en voor wie deeltijds werkte werd een aangepast bedrag voorzien. “Maar van die 985 euro houdt een verpleegkundige amper 430,94 euro over”, aldus Ravyts. “Met dank aan de Belgische fiscaliteit rond exceptionele vergoedingen.”

“Vandenbroucke heeft het zorgpersoneel ten onrechte in de waan gelaten dat men een flinke premie zou krijgen. Onvergeeflijk”

Vandenbroucke loofde in de pers de ‘bovenmenselijke inzet en volledige toewijding van ons zorgpersoneel’ en hij vond het bijgevolg niet meer dan normaal dat hun ‘uitzonderlijke inspanningen’ niet enkel erkend, maar ook aangemoedigd werden. “Die mensen mogen dan wel op dit ogenblik ons land een tweede keer rechthouden”, vervolgt Ravyts, “zelf zijn ze voor de paars-groene regering blijkbaar geen uitzonderlijke inspanning waard.”

Voor het Vlaams Belang ligt de schuld bij de veel te hoge marginale aanslagvoeten, die maken dat je met een gemiddeld inkomen al snel in de schijf van 50% belastingen en bijdragen terechtkomt. “Dat kan alleen aangepakt worden met een omvattende belastinghervorming en vooral belastingverlaging. Het overheidsbeslag moet worden teruggebracht tot hetzelfde niveau als bijvoorbeeld in Nederland; wat 7 procent van het BNP lager ligt.”