Persberichten
dinsdag, 22 jan 2019

aanpak sociale huisvestingsproblemen Brussel moet breekpunt zijn voor volgende regering

De wantoestanden bij de diverse Brusselse openbare huisvestingsmaatschappijen verbazen niet, zo zegt Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens in een reactie op de audit die de Molenbeekse huisvestingsmaatschappij doorlicht. Volgens de Vlaams-nationalistische partij beperken de problemen zich niet tot de Molenbeekse maatschappij, en ook al niet tot louter de openbare aanbestedingen en het personeelsbeleid. Ook met het woningbestand van de maatschappijen zelf is er heel wat mis. De levenskwaliteit in heel wat woningen is minimaal, en de al jarenlang beloofde renovatie van de woningen laat nog steeds op zich wachten.

Dat Brussels Staatssecretaris Fremault nu vraagt aan de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) om het beheer van Logement Molenbeekois over te nemen kan hoogstens een tijdelijke oplossing zijn.

Het Vlaams Belang pleitte reeds in haar congresteksten uit 2014 (Brussel Morgen – onze stad) om de 33 Brusselse huisvestingsmaatschappijen te fuseren tot één enkele huisvestingsmaatschappij. Enkel zo kan een einde worden gesteld aan het wanbeleid, de vriendjespolitiek en het ingewikkelde kluwen van voorzitters, raden, administraties en naast en tegen elkaar werkende instellingen.

Daarnaast vraagt het Vlaams Belang dat de volgende hoofdstedelijke regering er een breekpunt en een erezaak van maakt om enerzijds werk te maken van een doorgedreven restauratie van het bestaande sociale huisvestingspatrimonium, en anderzijds van een versnelde bouw van nieuwe woningen om zo de ellenlange wachtlijsten eindelijk aan te pakken – waarbij het voor zich spreekt dat sociale woningen slechts ten goede kunnen komen van wie er werkelijk recht op heeft en van wie de laatste acht jaar minstens zeven jaar in het land verbleef en minstens drie jaar gewerkt heeft.