Persberichten
dinsdag, 06 dec 2022

“Aanpassing auteursrechten moet kaderen in allesomvattende belastinghervorming”

Foto: iStock. “Aanpassing auteursrechten moet kaderen in allesomvattende belastinghervorming”

Het Vlaams Belang zal vandaag in de commissie Financiën en Begroting tegen de door minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) voorgestelde aanpassing van de auteursrechten stemmen. “Vooreerst wegens het ontbreken van een totaalaanpak waarbinnen die aanpassing zou kaderen”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch. “En daarnaast wegens het gebrek aan communicatie en overleg over deze aanpassing die voor grote ongerustheid zorgt, zowel bij werkgevers als werknemers.”

Vincent Van Peteghem heeft steeds voorgehouden dat een wijziging van de auteursrechten zou kaderen in zijn zogenaamde ‘brede fiscale hervorming’. “Maar deze totaalaanpak ontbreekt nu”, aldus Vermeersch, die de minister meermaals over de problematiek ondervroeg. “Van de ‘grote’ fiscale hervorming is geen enkele sprake, laat staan van de beloofde verlaging van de lasten op arbeid.” Voor het Vlaams Belang moet een wijziging van de auteursrechten en een lastenverlaging hand in hand gaan.

Geen aanpassing auteursrechten zonder algemene daling lasten op arbeid

Voor heel wat sectoren kwam de aanpassing van de auteursrechten als een donderslag bij heldere hemel. “Dat geldt niet alleen voor schrijvers, copywriters of journalisten, maar ook voor beroepen als softwareontwikkelaars, architecten en grafische designers”, vervolgt Vermeersch. “De aankondiging van deze maatregel, zonder duidelijke communicatie, heeft voor heel wat ongerustheid gezorgd en de regering houdt onvoldoende rekening met de impact op al die sectoren.”

“Het belastingvoordeel is een nuttig wapen in de strijd om talent”, aldus nog Vermeersch. “Het gebrek aan communicatie en overleg schiet niet alleen de belangenorganisaties, maar ook het Vlaams Belang in het verkeerde keelgat.”

“De voorgestelde aanpassing verzwakt een aantal creatieve sectoren en belangrijke groeisectoren die cruciaal zijn voor onze economie”, merkt Vermeersch tot slot op. “We hopen dat de minister de regeling nog verder kan uitstellen en over het jaareinde kan tillen, zodat er werk kan worden gemaakt van een gebalanceerde aanpassing die ook kadert in een allesomvattende belastinghervorming.” Zonder fiscale hervorming, pleit het Vlaams Belang hoe dan ook voor een minder strikte toepassing, een ruimere overgangsperiode en flankerende maatregelen om bedrijven en auteurstalent te ondersteunen.