Nieuws
dinsdag, 13 mrt 2018

Aantal fraudedossiers in kinderbijslag neemt fors toe

Het aantal aan het licht gekomen fraudedossiers in de kinderbijslag neemt fors toe. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Ortwin Depoortere. In 2014 werd er in 258 fraudedossiers kinderbijslag teruggevorderd, in 2015 in 659 dossiers, in 2016 in 711 dossiers en in 2017 in 944 dossiers.

Het stijgend aantal aan het licht gekomen fraudedossiers heeft ook een forse toename tot gevolg van het bedrag dat omwille van fraude wordt teruggevorderd. In 2014 – het eerste jaar waarvoor cijfers beschikbaar zijn – werd 384.791 euro teruggevorderd, in 2015 was dat al 748.103 euro, in 2016 2.720.078 euro, om in 2017 verder toe te nemen tot 3.779.028 euro. De effectief ingevorderde bedragen liggen evenwel een stuk lager, namelijk 1.239.827 euro in 2016 en 1.846.845 euro in 2017.

Opvallend is dat in 2017 dubbel zoveel kinderbijslag werd teruggevorderd in vergelijking met 2016 wegens ‘het niet meer in België verblijven van één of meer gezinsleden’. In 2016 bedroeg de terugvordering om deze reden 712.474 euro, in 2017 was dat 1.495.514 euro.

Andere redenen voor terugvordering van frauduleus ontvangen kinderbijslag waren in 2017 onder meer: valse verklaring met betrekking tot gezinssamenstelling (1.908.985 euro), het niet juist ingeven van alle inkomsten (55.768 euro), een valse identiteit (3.911 euro), fictieve werknemersactiviteiten (24.470 euro), fictieve zelfstandige activiteiten (258.309 euro). De terugvordering van de kinderbijslag wegens fraude maakt overigens maar een relatief beperkt deel uit van de totale terugvordering van kinderbijslag die in 2017 38.529.855 euro bedroeg.

Uit het antwoord blijkt niet of de stijgende terugvordering een gevolg is van toenemende fraude of van een verbeterde opsporing. Ortwin Depoortere dringt er bij de Vlaamse regering in elk geval op aan om blijvend in te zetten op fraudeopsporing: “Onze sociale zekerheid is er voor wie ze nodig heeft. Misbruik moet genadeloos worden aangepakt. De overheid mag niet aarzelen daarbij de hulp van de bevolking in te roepen. Er mag daarom nog gerust wat meer aandacht besteed worden aan het meldpunt sociale fraude waar men ook terecht kan voor fraude die verband houdt met kinderbijslag.”