Persberichten
vrijdag, 29 mrt 2024

Aantal gevangenen zonder Belgische nationaliteit blijft stijgen tot 44,54 procent

Foto: wikimedia commons. Fernando Losada Rodríguez. Aantal gevangenen zonder Belgische nationaliteit blijft stijgen tot 44,54 procent

Uit cijfers die fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang) opvroeg bij minister van Justitie Paul Van Tigchelt (Open Vld) blijkt dat onze overbevolkte gevangenissen op 1 januari 2024 11.631 gedetineerden telden en dat 5.181 of 44,54 procent daarvan niet de Belgische nationaliteit bezitten. “Een gigantisch aantal, want het gaat niet eens om de mensen met een dubbele nationaliteit, en het aantal stijgt ieder jaar zelfs nog”, stelt Pas. “Het onderstreept alleen de noodzaak van het doen uitzitten van straffen in het land van herkomst.”

Vorig jaar vroeg Pas de cijfers van de samenstelling van de gevangenispopulatie op bij Van Tigchelts voorganger Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Op 1 januari 2023 bleken er 10.785 gevangenen te zijn, waarvan er 4.683 niet in het bezit waren van de Belgische nationaliteit. “Voor de gevangenispopulatie betekent dat dus op een jaartje tijd een stijging met 846, of van 7,8 procent”, aldus Pas. “En voor het aandeel vreemdelingen, een stijging met 498, of van 10,6 procent.”

“Criminele vreemdelingen dienen hun straffen in het land van herkomst uit te zitten”

 De fractievoorzitter merkt op dat de ‘top vijf’ van de vreemde nationaliteiten het voorbije jaar geen wijzigingen onderging. Deze lijst wordt nog steeds aangevoerd door de Marokkanen (937), gevolgd door de Algerijnen (548), de Nederlanders (382), de Albanezen (295) en de Roemenen (290).

“In de gevangenispopulatie blijven vreemdelingen dus een disproportioneel groot aandeel uitmaken”, gaat Pas verder. “De oplossing voor het structurele probleem van de overbevolking en het daaruit voortvloeiende geweld binnen de gevangenismuren ligt dus voor de hand. Ook al weigert de Justitieminister en met hem de hele federale regering dit in te zien. Criminele vreemdelingen dienen hun straffen in het land van herkomst uit te zitten. Het is de hoogste tijd dat op betrokken herkomstlanden hiertoe de politieke, diplomatieke en economische druk wordt opgevoerd.”