Persberichten
donderdag, 31 mrt 2022

Aantal studenten met studietoelage en leefloon stijgt fors

Het Vlaams Belang maakt zich zorgen over de financieel meest kansarme studenten in het hoger onderwijs. Zo is het aantal studenten dat een studietoelage én leefloon krijgt tussen het academiejaar 2017-2018 en 2020-2021 gestegen vWijzigingen bekijken (opent in een nieuwe tab)an 1.636 naar 2.724, een stijging met 66,5%. Dat blijkt uit schriftelijke vragen van Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang) aan onderwijsminister Ben Weyts (N-VA). Ik roep minister Weyts op om de vinger aan de pols te houden en net zoals in de coronacrisis via de studentenvoorzieningen op korte termijn tegemoet te komen aan studenten die recent in grote moeilijkheden zijn gekomen door de stijgende prijzen”, aldus Slagmulder.

Gezien de steeds verder stijgende studiekosten hebben veel studenten het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Op Vlaams niveau is het belangrijkste financieel compenserende instrument voor studenten de Vlaamse studietoelage. Hier stijgt ieder jaar het aantal aanvragen voor deze toelage. In het academiejaar 2020-2021 werden 108.756 aanvragen ingediend, wat opnieuw een sterke stijging was ten opzichte van de 93.671 aanvragen van het academiejaar ervoor (nl. een stijging van 16%). In 2020-2021 werden 61.900 aanvragen (56,9%) goedgekeurd.

Op lokaal niveau is een belangrijke pijler in de tegemoetkoming voor kansarme studenten het leefloon van het OCMW. Het totaal aantal studenten dat zowel een studietoelage als leefloon krijgt, steeg in het academiejaar 2020-2021 tot 2.724, zo blijkt uit cijfers die Kristof Slagmulder opvroeg bij minister Weyts. De voorbije jaren zat deze groep al in sterk stijgende lijn: van 1.636 studenten in 2017-2018 naar 1.760 in 2018-2019 en naar 2.102 in 2019-2020. “Met de coronacrisis is het aandeel van de armste studenten dus duidelijk gegroeid”, betreurt Slagmulder.

Ook opvallend is het aandeel vreemdelingen dat deze beide uitkeringen krijgt. Het aandeel niet-Belgen bedraagt 28% binnen deze groep, waarvan de grote meerderheid van buiten Europa komt. “Dat is een forse oververtegenwoordiging”, aldus Slagmulder. “Ik stel me de vraag waarom de Vlaamse belastingbetaler moet opdraaien voor die groep. Vlaamse studie-uitkeringen dienen in de eerste plek voor onze eigen Vlaamse studenten.”

“De huidige prijsstijgingen hebben ook zware gevolgen voor veel armere studenten”

De groep van kansarmste studenten is natuurlijk maar het topje van de ijsberg. Volgens SONO-onderzoek uit 2018-2019 ervaart 30 procent van de studenten de studiekosten als moeilijk te betalen. “Maar die cijfers zullen nu sowieso hoger liggen. Ik vrees dat met de stijgende energie- en andere prijzen, nog meer studenten bij het OCMW zullen aankloppen”, zegt Slagmulder. “We zagen in de recente peiling bij de brede bevolking immers al dat de helft van de mensen moeilijkheden heeft om op het einde van de maand de eindjes aan elkaar te knopen.”

Het Vlaams Belang vraagt daarom dat minister Weyts de vinger aan de pols houdt door de studentenvoorzieningen te consulteren over de stand van zaken aan hun instelling. Indien blijkt dat veel studenten in zware financiële problemen geraken, kan eventueel - net zoals in de coronajaren - opnieuw een eenmalige extra impuls voor hen voorzien worden.