Nieuws
dinsdag, 07 jun 2022

Academisch rapport bevestigt: Vlaams Belang blijft paria in Vlaamse pers

De Vlaamse Regulator voor de Media heeft een rapport gepubliceerd over de onpartijdigheid van de VRT met een focus op de nieuwsuitzendingen 2021. “Hieruit blijkt dat het Vlaams Belang minder dan ooit aan bod komt op zowel de VRT als op VTM”, zegt Vlaams Parlementslid Klaas Slootmans. “Er wordt op beide zenders geen enkele rekening gehouden met het democratisch gewicht van onze partij.”

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) houdt toezicht op de naleving door de VRT van de beheersovereenkomst met de Vlaams Gemeenschap. Die bevatte voor het eerst de verplichting voor de VRT om de medewerking te verlenen aan een onafhankelijk onpartijdigheidsonderzoek. Daarin werd onder meer een vergelijking gemaakt tussen de nieuwsuitzendingen van de VRT en van VTM. Ook de spreektijd van de Vlaamse politieke partijen werd onder de loep genomen. Uit het rapport blijkt dat in 2021 1,2 procent van de politieke spreektijd op VTM naar het Vlaams Belang ging en slechts 0,9 procent op VRT. Ter vergelijking: Open VLD kreeg bij VTM-nieuws 31,2% van de politieke spreektijd en bij het VRT-journaal 27,6%. Of hoe een partij met een kwart miljoen minder stemmen meer dan 30 keer zoveel aandacht krijgt.

“Deze cijfers bevestigen dat het Vlaams Belang door de Vlaamse pers nog steeds behandeld wordt als een paria”, zegt Slootmans. “Ondanks onze electorale kracht en onze onbetwistbare koppositie in de peilingen blijven wij het lelijke eendje. Iedereen met een democratische reflex zou hier aanstoot aan moeten nemen.”

“Wij vragen geen voorkeursbehandeling, maar gewoon een gelijkwaardige behandeling”

Volgens Slootmans weegt de machtslogica te veel door in de berichtgeving. “Mochten deze cijfers in Polen of Hongarije naar buiten komen, men schreeuwde moord en brand. Maar als het over het boycotten van het Vlaams Belang gaat, gelden er andere principes. Dan mag alles.”

Volgens de Vlaams Belanger bewijst deze studie dat het cordon mediatique levendiger is dan ooit. De systemische uitsluiting van de Vlaams-nationale partij druist bovendien in tegen de VRT-beheersovereenkomst die letterlijk stelt dat de VRT de hoogste standaarden hanteert op het vlak van onpartijdigheid en dat elke stem telt. “Indien de VRT de groeiende argwaan van de Vlaming wil counteren en zich wil ontwikkelen tot een moderne, onpartijdige en onbevooroordeelde openbare omroep is er nood aan een radicale ommezwaai die het gehuldigde opiniepluralisme honoreert en de zo geprezen diversiteitslogica in ál zijn facetten toepast.”

Het Vlaams Belang herhaalt daarbij zijn eis om proportionaliteitsvorken te hanteren bij de nieuws- en duidingsprogramma’s van de openbare omroep. “Wij vragen geen voorkeursbehandeling, maar een gelijkwaardige behandeling. De VRT, die gefinancierd wordt met geld van álle Vlamingen, moet de reële politieke verhoudingen respecteren, niet de gewenste”, besluit Slootmans.