Nieuws
vrijdag, 29 apr 2022

Achter Brusselse inburgeringstrajecten schuilt een anti-Vlaamse strategie

Brussels Vlaams Belang-fractievoorzitter Dominiek Lootens-Stael is uiterst scherp voor het voornemen van Brussels minister en collegelid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) Alain Maron (Ecolo). Na het lange getreuzel bij de opstart van de inburgeringstrajecten in Brussel, wil die de Franstalige inburgeringstrajecten overhevelen naar de GGC om zo te ‘verbrusselen’. “Dit gaat in tegen alle afspraken en is een schot voor de boeg van de Vlaamse Gemeenschap. Maron laat zijn masker vallen en toont zijn anti-Vlaamse aard.” luidt het.

Het verplichte inburgeringstraject voor nieuwkomers in Brussel geraakt maar niet op de sporen en werd onlangs voor een zoveelste keer uitgesteld. Dit ontlokte bij Vlaams minister voor inburgering Bart Somers(Open Vld) de opmerking dat de houding van zijn Brusselse collega Alain Maron “zijn voeten uithing”. Maron reageert nu door aan te kondigen dat hij dit jaar nog de Franstalige bureaus zal overhevelen naar de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. “De Franstalige inburgeringsbureaus zouden dus zoals de rusthuizen tweetalig moeten gaan werken. Van die tweetaligheid komt op het terrein echter niks in huis”, stelt Lootens-Stael. “Dit is een farce, die niet kan zonder aanpassing van de wetteksten. Bovendien is er ook nog een samenwerkingsakkoord met de Vlaamse Gemeenschap waarin de onderlinge afspraken werden vastgelegd.”

“Maron wil met Brusselse inburgeringstrajecten de Vlaamse Gemeenschap uit Brussel drijven”

Volgens het Vlaams Belang vallen hiermee de maskers af. “Maron vindt de strijd tegen de Vlaamse Gemeenschap in Brussel belangrijker dan de inburgering van de vele nieuwkomers”, zegt Lootens-Stael. “Wij zijn er al langer van overtuigd dat het getreuzel van Maron en het stilzwijgen van zijn Vlaamse collega Elke Van den Brandt (Groen) een gerichte strategie is tegen de Vlaamse Gemeenschap. Maron wil immers niet dat die haar rol blijft spelen in Brussel.”

In het Brussels regeerakkoord is opgenomen dat inburgering onder de regionale bevoegdheid moet komen in plaats van onder de gemeenschappen. Volgens Lootens-Stael zal Maron blijven proberen de inburgering uit te stellen zolang de Vlaamse Gemeenschap mee aan boord zit. “Deze kwestie is ondertussen een echte soap geworden, maar past in het Franstalige streven om het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te versterken en de Vlaamse Gemeenschap uit Brussel te drijven!”

De Vlaams Belang-fractievoorzitter roept daarom de Vlaamse regering en alle Vlaamse partijen op om “de persoonsgebonden materies in de Vlaamse hoofdstad Brussel niet los te laten. Wanneer Brussel haar banden met de Franse Gemeenschap en Wallonië wil losknippen dan liggen wij daar niet wakker van, maar Brussel zal altijd deel uitmaken van Vlaanderen. De gemeenschappen mogen niet worden afgeschaft.”