Nieuws
maandag, 12 dec 2022

Acties politievakbonden zijn begrijpelijk en terecht

Foto: iStock. Acties politievakbonden zijn begrijpelijk en terecht

Het Vlaams Belang heeft alle begrip voor de actie van de politievakbonden om onder meer een maand lang geen parkeer- of verkeersboetes meer uit te schrijven. Het is goed om een sensibiliseringsactie te voeren over hoe de politici de politie slecht behandelen", zegt Kamerlid en voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken Ortwin Depoortere. “Het gebrek aan respect vanwege de federale regering voor zij die instaan voor onze veiligheid is hallucinant.”

De 'boeteloze maand' is een initiatief van de vier politiebonden VSOA, NSPV, ACV en ACOD tegen de paars-groene regering. “Verkeers- en parkeerovertredingen van eerste en tweede graad worden door de vingers gezien”, aldus Depoortere. “Inbreuken die de veiligheid rechtstreeks in gevaar brengen worden logischerwijze wel nog beboet. Het doel van de actie is om uiteindelijk opnieuw rond de tafel te gaan zitten met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld), en om zoiets van de regering te bekomen is het in dit land nodig ze eerst op financieel vlak te treffen.” 

“Akkoorden moeten worden uitgevoerd, en dat geldt ook voor de regering”

“De woede van de politiemensen, die recent in Brussel betoogden, is heel begrijpelijk”, vervolgt Depoortere. "Het loonakkoord wordt door de regering niet uitgevoerd, de eindeloopbaansregeling wordt afgebouwd en er is het totale gebrek aan respect." 

“In een akkoord met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden waren de bonden overeen gekomen dat er een loonsverhoging zou komen van 60 euro netto per maand”, aldus nog Depoortere. “Maar op het begrotingsoverleg besliste de regering dat het extra geld gespreid zal worden over drie jaar.”

“Tijdens een onderhoud gaf Van Quickenborne aan dat hij het bewuste protocol niet heeft ondertekend en dat de handtekening onder het document van een medewerker was die niet gemandateerd was hem te vertegenwoordigen”, merkt Depoortere tot slot op. “Toen ik hierover eerste minister Alexander De Croo (Open Vld) ondervroeg, kwam die met het verbijsterende antwoord dat dat akkoord slechts om een ‘kennisname’ ging. Daarom zal ik deze week in de commissie Binnenlandse Zaken opnieuw minister Verlinden interpelleren en eisen dat de regering opnieuw met de vakbonden aan tafel zit én het akkoord uitvoert”.