Nieuws
donderdag, 11 mrt 2021

Actualisatie studie KUL toont stijging miljardentransfers aan: “Nood aan publiek debat!”

De welvaartsoverdrachten van Vlaanderen naar Wallonië overschrijden weldra het gigantische bedrag van 7 miljard euro per jaar. Dat blijkt uit een recente door het Vlaams Belang opgevraagde actualisatie van een in 2017 opgeleverde transferstudie. De cijfers van de actualisatie zijn echter nog niet gepubliceerd, hoewel ze nochtans interessant voer zijn voor verdere actie en debat. Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens ondervroeg minister-president Jan Jambon (N-VA) hierover. Op zijn vraag liet Jambon weten dat hij hoopte een nieuwe transferupdate te kunnen publiceren tegen de zomer, waarna het debat kan worden gevoerd.

In 2017 werden de resultaten bekendgemaakt van een studie van de KU Leuven over de miljardentransfers naar Wallonië. Die kwam na veelvuldig aandringen van het Vlaams Belang tot stand in opdracht van de vorige Vlaamse regering. Eind 2020 is er op basis van dat rapport een tweede actualisatie gebeurd, waaruit bleek dat het transferbedrag van Vlaanderen naar Wallonië blijft toenemen en weldra het bedrag van 7 miljard euro per jaar overschrijdt. Volgens de studie bedroegen die transfers vanuit Vlaanderen in 2019 6,8 miljard euro, namen die in 2020 verder toe tot 6,9 miljard euro en zullen die volgens de prognose in 2021 verder oplopen tot meer dan 7 miljard euro en in 2022 tot 7,2 miljard euro. 

Het Vlaams Belang besluit op basis van de resultaten van de actualisatie dat in 2020 per Vlaming maar liefst 1.076 euro overgeheveld werd naar Wallonië. “Sommige andere studies brengen ook de interesten op de staatsschuld mee in rekening, en die maken melding van nog veel hogere transferbedragen”, reageert Janssens. Een tweede conclusie van het Vlaams Belang is dat volgens deze tweede update de transfers richting Wallonië, uitgedrukt in percentage van het bruto binnenlands product, stagneren. In de toekomst zien we zelfs een tendens naar een stijging ervan.

Jaarlijks wordt 7 miljard euro overgeheveld naar Wallonië, maar bij de andere partijen was er amper bereidheid om hierover te debatteren”

Volgens het Vlaams Belang moet de analyse van de update het voorwerp zijn van een publiek debat en moet de update dus ook vrij consulteerbaar zijn voor iedereen. “We kunnen als Vlaamse natie toch niet jaarlijks een welvaartsoverdracht van 7 miljard euro toestaan zonder dat daarover van gedachten wordt gewisseld?”, vervolgt Janssens. “Helaas was er hiertoe de voorbije jaren weinig bereidheid bij de meeste partijen, om niet te zeggen dat een debat totaal afwezig was. Dat publieke debat moet nu echt wel gevoerd worden om zo actie te ondernemen om te komen tot een afbouw van dit forse Vlaamse welvaartsverlies.” 

Janssens wees de minister ook op de opvallende stijging van de transfers in de sociale zekerheid: “Ondanks de stijgende instroom voor de pensioenlasten naar Vlaanderen is er toch een significante stijging van de financiering van transfers via de sociale zekerheid. Het is belangrijk is om inzage te krijgen in de onderliggende stromen. Daarover zijn voorlopig geen gegevens terug te vinden in de actualisatie.” Hij vroeg de minister-president dan ook om aan de administratie te vragen om de onderliggende stromen mee in rekening te nemen bij de volgende actualisatie, en daar cijfers over te publiceren.

De minister-president antwoordde het parlementslid dat beslist werd om de analyse niet te publiceren wegens dataproblemen en het gebrek aan verwerking van de impact van de crisis. Hij kondigde wel een nieuwe update aan tegen de zomer waarover het Vlaams Parlement dan “desgevallend kan debatteren”. De minister-president bevestigde dat de transfers op zijn minst transparanter moeten met meer aandacht voor responsabilisering, maar wees erop dat de transfermechanismen op federaal niveau worden beslist. 

Het Vlaams Belang dringt bij de Vlaamse regering - toch de veronderstelde belangenbehartiger van onze Vlaamse natie - desalniettemin aan op een actievere druk om de transfers af te bouwen. “Want zoveel welvaartsverlies kan Vlaanderen zich - zeker in budgettair moeilijke tijden - niet veroorloven, besluit Janssens. Er moet gecommuniceerd worden met de bevolking over die gedwongen Vlaamse welvaartsoverdracht, om dan op basis van het debat dat daarover gevoerd wordt, uiteindelijk tot een afbouw van de transfers te komen.