Nieuws
donderdag, 07 jan 2021

Afbouw van zorgbudget zonder alternatief: “Onmenselijk!”

Het Vlaams Belang is niet akkoord met de afbouw van het basisondersteuningsbudget voor mensen met een handicap die bevoegd minister Beke (CD&V) organiseert. Hierdoor vreest niet alleen het Vlaams Belang, maar ook de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) dat de wachtlijsten nog langer zullen worden en dreigt er armoede voor een groot aantal zorgbehoevenden. Ook de Raad van State gaf een rode kaart. Dit blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams Parlementslid Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) in de commissie Welzijn afgelopen dinsdag. “Als de minister dit budget afschaft, moet hij ook al een alternatief voorhanden hebben. Maar hij spant opnieuw de kar voor het paard.”

Minister Beke liet weten dat er overgeschakeld wordt op één zorgbudget binnen de Vlaamse Sociale Bescherming. Vandaag zijn er drie zorgbudgetten: voor zwaar zorgbehoevenden, voor mensen met een handicap én voor ouderen. Voor mensen met een beperking is dit een Vlaamse tegemoetkoming van 300 euro per maand, uitbetaald door de zorgkas. Als dit onvoldoende is, kan een persoonsvolgend budget aangevraagd worden bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Het is daar dat nu zeer lange wachtlijsten – bijna 20.000 kinderen en volwassenen – bestaan.

Zorgbudget moet hervormd worden, niet afgeschaft

Volgens de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) zullen minder zorgbudgetten de wachtlijsten alleen maar doen aangroeien. Door deze beslissing komt bovendien de hele architectuur van het persoonsvolgende budget onder druk. De raad is tot slot bezorgd over het volledig ontbreken van een budgettair kader en bracht een vernietigend rapport uit. Het is ‘onbegrijpelijk’ dat de regering al budgetten inperkt nog voor er een ‘valabel alternatief’ is, luidt het.

“Voor personen met een handicap is dat persoonsvolgende budget net de eerste trap. Het weghalen van die trap zal de druk op de tweede trap enkel doen toenemen terwijl die nu al immens groot is”, meent ook De Reuse. In 2019 maakten 16.197 mensen gebruik van het zorgbudget voor mensen met een handicap. “Als de minister dit afschaft zonder enig alternatief aan te bieden, zullen die 16.197 mensen minder zorg kunnen inkopen. Het is inhumaan dat mensen met een beperking erop achteruit gaan door deze beslissing. 

“Maar helaas kan de minister geen concreet antwoord op deze vrees bieden. Dat zal problemen meebrengen en veel vragen oproepen”, vervolgt De Reuse. Het Vlaams Belang heeft de minister dan ook gevraagd om dit opnieuw ter hand te nemen. “Dit moet volledig herbekeken worden zodat de mensen die nu genieten van deze broodnodige tegemoetkoming, niet uit de boot vallen”, besluit De Reuse.