Nieuws
maandag, 16 aug 2021

Afwikkeling overstromingen: “Vlaanderen mag hier niet voor opdraaien”

Het Vlaams Belang wil niet dat Vlaanderen na de overstromingen van einde juli de rekening gepresenteerd krijgt voor het wanbestuur van PS en Ecolo. “De afwikkeling dreigt een ramp te worden voor het Waalse Gewest, dat sinds jaar en dag nalaat haar financiën op orde te zetten”, zegt federaal volksvertegenwoordiger Ortwin Depoortere (Vlaams Belang). “Minister-President van de Waalse regering Elio Di Rupo (PS) werpt al begerige blikken in de richting van de federale staat.” De partij toont zich solidair met de Waalse burgers, maar eist dat het Waals Gewest haar verantwoordelijkheid neemt.

“De ingewikkelde wet rond natuurrampen uit 2014 is geen blanco cheque voor wie denkt op de verzekeringen beroep te kunnen doen voor een gehele vergoedingen van zijn schade. Bovendien zijn er heel wat beperkingen ingebouwd zodat velen ervoor moeten vrezen of ze überhaupt iets zullen ontvangen”, aldus Depoortere, die erop wijst dat in de ‘quartiers populaires’ van sommige Waalse steden de helft van de huurders zich geen verzekering kon permitteren. “Nu had de wet voorzien dat wie een leefloon of een gelijkaardige uitkering kreeg, beroep kan doen op het Rampenfonds. Maar na de zesde Staatshervorming is deze materie naar de Gewesten overgeheveld en heeft het Waals Gewest, in tegenstelling tot Vlaanderen, deze regel geschrapt. Het Waals Gewest kijkt nu aan tegen een onbetaalbare miljardenfactuur. Het gevolg van een gebrek aan goed bestuur en van de politieke spelletjes die de PS met de MR op het terrein aan het uitvechten is. Want ook aan Waalse kant is de kritiek op de aanpak van de ramp bijtend scherp.”

“Als je denkt dat het wat de overstromingen betreft niet meer erger kan, is er altijd nog het Waals Gewest”

De ramp in Verviers en Pepinster had volgens specialisten minstens deels vermeden kunnen worden indien men het stuwmeer van Eupen sneller had laten leeglopen zodat het overtollige water daar kon opgevangen worden. “De Waalse minister voor infrastructuur Philippe Henry (Ecolo) mag dit dan wel ontkennen, maar als het een aansprakelijkheidskwestie is, zal het Waalse Gewest alle schade moeten vergoeden”, vervolgt Depoortere. “Aan iedereen, dus ook aan de niet-verzekerden. Een financiële ramp voor het Waalse Gewest.”

Er werd een onderzoeksrechter aangesteld, wat gezien de 41 bij de overstromingen te betreuren doden niet geheel verwonderlijk is, maar het is ten zeerste de vraag of de PS niet elk objectief onderzoek zal saboteren. “Het Vlaams Belang wil een parlementaire onderzoekscommissie, maar ik ben er niet zeker van dat deze zal worden geïnstalleerd”, besluit Depoortere. “Ik vrees dat er weer beroep zal gedaan worden op onze ‘solidariteit’. Solidair willen we zijn met de Waalse bevolking, maar niet meer met de onbekwame en nalatige Waalse politici.”