Persberichten
dinsdag, 06 okt 2020

Agressie tegen brandweer: Vlaams Belang Brussel positief over actieplan

In het Brussels Parlement werden vragen gesteld over maatregelen tegen de toenemende aanvallen tegen de brandweer. Het Vlaams Belang ziet wel iets in het aangekondigde actieplan van staatssecretaris Pascal Smet (One.Brussels-sp.a), “maar wil vooral daden.”

In de commissie Binnenlandse zaken van het Brussels Parlement moest Smet uitleg komen geven over de aanvallen op de brandweer eind augustus en begin september. Dominiek Lootens-Stael, fractieleider voor het Vlaams Belang, zag zijn eis ingewilligd rond een actieplan. Terwijl de minister-president Rudi Vervoort (PS) zich hult in stilzwijgen, heeft Smet na contacten met brandweer, justitie en vakbonden immers een voorstel tot actieplan uitgewerkt. Dit moet in samenwerking met verschillende partners, de veiligheid van de brandweerlieden op het terrein versterken. Het voorstel wordt vandaag aan de vakbonden voorgelegd. Smet stelt dat politie en justitie snel moeten reageren, maar heeft het ook over preventie en sociale controle.

Lootens-Stael (VB): “Vlaams Belang duwt Smet vooruit”

“We zijn blij dat de uitspraken en het plan van Smet dicht bij ons programma liggen, reageert fractieleider Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang). Zerotolerantie voor agressie op politie en brandweer, een lik-op-stukbeleid en snelrecht, middelen voor de brandweer zelf… Het is bemoedigend dat de bezorgdheden over de toenemende agressie ernstig worden genomen. We hopen dan ook dat het actieplan wordt gedragen door de ganse regering en we er snel in het parlement over kunnen debatteren. Daarna moeten er spoedig daden komen.” 

Smet gaf echter wel aan dat agressie tegen brandweer een ‘algemeen grootstedelijk fenomeen’ is. Het Vlaams Belang wil niet dat hiermee de kop in het zand wordt gestoken en wijst er op dat “de taboes hierrond moeten worden doorbroken. Door de massa-immigratie die zich vooral in steden manifesteert, vervreemdt een deel van de bevolking van het overheidsgezag en vallen sociale controlereflexen weg. Dit moeten we heropbouwen. We zijn tevreden dat Smet ook iets aan die sociale controle wil doen hoewel niet hij, maar wel Vervoort bevoegd is voor veiligheid.”