Nieuws
maandag, 19 sep 2022

Akkoord eindtermen: wapenstilstand of slechts staakt-het-vuren?

De Vlaamse regering heeft met de onderwijskoepels een akkoord gesloten over de werkmethode voor de nieuwe eindtermen, waarbij de focus op Nederlands, talen en wiskunde-wetenschappen zal liggen. “Het is goede zaak dat er terug meer op de essentiële vaardigheden gericht zal worden”, zegt Vlaams Parlementslid Jan Laeremans. “Alleen moet men niet te euforisch zijn bij dit akkoord waarmee er nog lang geen nieuwe eindtermen zijn.”

De invoering van de nieuwe eindtermen heeft al heel wat voeten in de aarde gehad. Nadat het Vlaams Parlement vorig jaar de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs goedkeurde, heerste er heel wat onvrede bij de onderwijskoepels. De Katholieke Onderwijskoepel en de Steinerscholen vonden de nieuwe eindtermen namelijk te uitgebreid en te gedetailleerd. Omdat hiermee volgens hen de vrijheid van onderwijs in het gedrang kwam, beslisten zij om naar het Grondwettelijk Hof te stappen. Het hof gaf hen gelijk en besliste daarom om de eindtermen te schrappen, waardoor de onderwijspartners terug rond de tafel moesten gaan zitten. Die hebben nu een akkoord bereikt over de werkmethode. Hierbij is er afgesproken dat de prioriteit zal komen te liggen op de drie meest cruciale competenties, namelijk Nederlands, talen en wiskunde-wetenschappen – de zogenaamde STEM-vakken. Daarnaast komt er ook een overkoepelende commissie die het werk van de afzonderlijke ontwikkelcommissies zal overschouwen en evalueren.

Het Vlaams Belang kan zich vinden in de aangekondigde focus op de kern als kapstok voor de andere competenties. “Wij hebben er in de commissiezittingen meermaals op aangedrongen om dit als principe te gebruiken om op verder te bouwen ”, zegt Laeremans. “Bovendien past dit ook binnen de geest van het eindrapport van de commissie Beter Onderwijs onder leiding van Philip Brinckman."

“Zal de Katholieke Onderwijskoepel de eindtermen nu wel goed vinden?”

Zelf is Laeremans vooral tevreden met het instellen van een overkoepelende commissie. “Dat was het grote gebrek van de initiële opzet van dit proces”, zegt hij. “De ontwikkelcommissies maakten elk voor hun vakgebied wel evenwichtige en ambitieuze eindtermensets op, maar alles bij elkaar genomen was het curriculum in veel richtingen overladen. Het is dan ook altijd een raadsel geweest waarom er geen overkoepelende commissie bij het begin is ingesteld.”

Het Vlaams Belang waarschuwt echter wel voor een te groot gevoel van euforie omtrent dit akkoord dat enkel nog maar de methodiek, het verloop en de timing van de werkzaamheden bevat. “De heikele punten zullen er nog wel komen bij het uiteindelijke werk: wat schrappen we en wat niet?”, aldus Laeremans. “Het feit dat er geschaafd zal worden en dat er een ontwikkelcommissie komt, wil daarom nog niet zeggen dat de koepels, en vooral Katholiek Onderwijs Vlaanderen (KOV) als grootste speler in ons onderwijsveld, akkoord zullen gaan met het uiteindelijke resultaat. Ik zie dit akkoord dan ook niet als een wapenstilstand in de loopgravenoorlog tussen het kabinet Weyts en KOV, maar eerder als een staakt-het-vuren.”