Persberichten
donderdag, 27 jan 2022

Al te genereus Vlaams Groeipakket trekt massaal Afghaanse minderjarigen naar Vlaanderen

Het aantal niet-begeleide minderjarige vreemdelingen dat naar ons land komt en zijn weg vindt naar het Vlaamse Groeipakket steeg op twee jaar - ondanks alle coronareisbeperkingen en striktere Europese grensbewaking - met liefst 60%. Opvallender nog: deze stijging komt volledig op conto van een indrukwekkende toename van het aantal Afghanen dat een Groeipakket ontvangt: op twee jaar tijd steeg hun aantal met liefst 127%. Gemiddeld ontving een niet-begeleide minderjarige in 2021 jaarlijks liefst 3.206 euro aan kinderbijslag, schooltoeslag en andere toeslagen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Immanuel De Reuse opvroeg bij welzijnsminister Wouter Beke (CD&V). “De abnormale grote toename van het aantal Afghanen toont aan dat het een bewuste politiek is in Afghanistan om minderjarige vreemdelingen alleen naar Vlaanderen te sturen. Het al te genereuze Vlaamse Groeipakket is een verdienmodel voor hetzij Afghaanse families of voor de mensensmokkelmaffia. De Vlaamse regering is verantwoordelijk door haar jarenlange getreuzel om initiatieven te nemen om dit te voorkomen”, stelt De Reuse.

De cijfers die De Reuse bij Beke opvroegen zijn ontluisterend. In 2019 ontvingen er 678 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen een Groeipakket van de Vlaamse overheid. Alhoewel 2020 en 2021 jaren waren met reisbeperkingen ingevolge corona steeg het aantal minderjarigen dat een Groeipakket ontving in 2020 tot 1064 en in 2021 verder tot 1087. Opvallender nog dan de algemene cijfers zijn die betreffende de niet-begeleide minderjarigen uit Afghanistan die hier een Groeipakket ontvangen. In 2019 vonden 320 niet begeleide minderjarige Afghanen hun weg naar het Vlaamse Groeipakket (47% van het totaal). In 2020 was hun aantal al toegenomen tot 613 (57% van het totaal). In het voorlopige recordjaar 2021 was het aantal Afghanen toegenomen tot 729 (of liefst 67% van het totaal van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen dat een groeipakket ontvangt). Er waren in 2021 liefst 13 meer Afghaanse niet-begeleide minderjarigen die een Groeipakket ontvingen dan Somaliërs (met 54 de tweede herkomstgroep). Vervolledigden de top 5 in 2021: Syrische (46), Eritrese (34) en Congolese (28) minderjarigen.

De uitkering van het Groeipakket voor niet-begeleide minderjarigen kostte de Vlaamse belastingbetaler in 2021 precies 3.485.136,37 euro, zo blijkt uit het antwoord van Beke. Een berekening op basis van de 1.087 minderjarigen in 2021 leert dat een niet-begeleide minderjarige vreemdeling in 2021 dus jaarlijks gemiddeld 3.206 euro aan Groeipakket ontving (omgerekend 267 euro per maand). Een erg hoog bedrag, want niet-begeleide minderjarigen hebben immers niet alleen recht op het basisbedrag aan kindergeld, maar ook op sociale toeslagen en een forse schooltoeslag. Ze ontvangen daarmee een fors hoger Groeipakket dan de meeste Vlaamse kinderen. Het bedrag is zelfs een veelvoud van het jaarinkomen van een gezin in Afghanistan.

“Wat eigenlijk nog meer stuitend is dan de hoge bedragen, is echter het feit dat er overduidelijk sprake is van een groot aanzuigeffect ervan, maar dat de beleidsverantwoordelijken in Vlaanderen in een staat van ontkenning blijven”, stelt De Reuse. De Reuse verwijst er in dit verband naar dat een eerdere vraag van hem in de plenaire vergadering over de kwestie werd weggelachen door de minister en andere parlementsleden, waarbij de minister het zelfs presteerde veel lagere cijfers te citeren, waarvan hij nu in zijn antwoord moet toegeven dat ze allerminst volledig en correct waren.

In een recent antwoord op een parlementaire vraag in het federaal parlement gaf overigens ook federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) toe dat “België een populair land is voor niet-begeleide minderjarigen, meer bepaald uit Afghanistan”, waarbij ook melding werd gemaakt van het al te genereuze Vlaamse Groeipakket als mogelijke verklaring. Een extra teken aan de wand is dat erg veel Afghanen die hier een verblijf proberen te krijgen zich ten onrechte uitgeven voor minderjarige. In 2021 registreerde de Dienst Vreemdelingenzaken 3.219 verzoekers om internationale bescherming die verklaarden niet-begeleide minderjarige te zijn. Na onderzoek door de dienst Voogdij werden slechts 1.976 personen onder hen als effectief minderjarig beschouwd. Maar liefst 95% van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen zijn overigens jongens. Uit cijfers van Eurostat blijkt dat België in 2021 samen met Oostenrijk het hoogste aantal niet-begeleide minderjarige vreemdelingen uit Afghanistan ontving.

De Reuse stelt vast dat Beke in zijn antwoord er ook melding van maakt dat de Vlaamse regering inmiddels haar principiële goedkeuring gaf aan een decreetsaanpassing die voorziet dat kinderen die in een opvanginitiatief verblijven nog slechts een derde van de gezinsbijslagen zelf zouden ontvangen, waarbij de rest naar de instelling zou gaan. “Vanzelfsprekend kan een dergelijke aanpassing rekenen op de steun van het Vlaams Belang, maar anderzijds moet er ook op gewezen worden dat de Vlaamse regering wel erg laattijdig is met deze maatregel. Al in januari 2020 beloofde Beke op vragen van het Vlaams Belang om het bedrag dat wordt uitgekeerd aan minderjarigen die al kost en inwoon hebben ‘zo snel mogelijk’ te verminderen, maar ondertussen moet ik vaststellen dat er alle beloftes ten spijt twee jaar later nog steeds geen voorstel is ingediend in het Vlaams Parlement om de nodige decreetsaanpassing te realiseren, ook het voorstel niet waar Beke nu naar verwijst.”

“Bovendien”, stelt De Reuse, “stel ik vast dat de Vlaamse regering weliswaar de gezinsbijslagen plant te verminderen voor de minderjarigen in instellingen, maar niet wil raken aan de forse schooltoelage waarvan het bedrag zowat even groot is als dat van die gezinsbijslagen. Ik wil de Vlaamse regering oproepen om de politiekcorrecte ooglappen eindelijk af te leggen en dringend de nodige initiatieven te nemen om de toegang tot onze sociale zekerheid - waar het Groeipakket deel van uitmaakt - af te schermen van nieuwkomers. Dit land moet er eindelijk mee stoppen een magneet te zijn op massamigratie.”